Skip to content

Om

Den här bloggen drivs av forskargruppen för Teknikförstärkt lärande vid KTH för att sprida våra forskningsintressen i ett mer lättsmält format än forskningsartiklar. Vi kommer att göra det på engelska, men när vi tror att det finns ett allmänintresse, lägger vi till översättningar på svenska också.