Till innehåll på sidan

Om Centrum för byggeffektivitet

KTH tillsammans med partner tar en central roll i utvecklingen av byggproduktion, digitalisering, bygglogistik och arbetssäkerhet genom att skapa Centrum för byggeffektivitet - en plattform med ett vetenskapligt holistiskt perspektiv som gynnar hela branschens och samhällets utveckling.

Utvecklingssatsningen tar fasta på digitalisering och industrialisering som genom tillämpning i byggindustrin skapar långsiktig konkurrenskraft. Centrets verksamhet förväntas bidra till säkrare arbetsmiljö, effektivare byggprocesser, starkare samverkan mellan KTH och näringslivet samt stärkt internationell konkurrenskraft. Forskningen ska inriktas mot att utveckla ny kunskap, t.ex. genom nya metoder, modeller och standarder för ett mer resurseffektivt byggande. Centret ska vara tvärvetenskapligt och forskningen ska hålla internationellt hög nivå och studera byggprocessens och försörjningskedjans utmaningar integrerat. Det säkerställs genom internationell publicering och medverkan vid internationella konferenser.

Centrum för byggeffektivitet (CBE) fokus ligger på byggproduktion fasen. Det betyder att forskning, utveckling och utbildning som ledder till effektivitet i detta område ligger i Centrets verksamhets råmar.

Centrum för byggeffektivitet (CBE) är en gemensam plattform för:

  • Nätverksbyggande
  • Forskning och utveckling
  • Kunskapsspridning och utbildning

Verksamheten omfattar husbyggnad, anläggning och installationer, ombyggnad såväl som nybyggnad och fokus ligger på följande områden:

  • Produktionsmetodik och processmetodik
  • Informationshantering och digitalisering
  • Inköp och byggplatslogistik
  • Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

Vill du komma i kontakt med oss? Tveka inte att höra av dig till  centrum-byggeffektivitet@kth.se

Kontaktpersoner:

Johan Silfwerbrand
Johan Silfwerbrand
Föreståndare för CBE 087908033
Innehållsansvarig:Helena Tirri Stålbo
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2022-03-31