Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Centrifugal microfluidics-based point of care diagnostics at resource limited settings

Tid: To 2023-05-25 kl 13.00

Plats: Air&Fire, Tomtebodavägen 23, Science for Life Laboratory

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/65716686310

Språk: Engelska

Ämnesområde: Bioteknologi

Respondent: Ahmad Saleem Akhtar , Nanobioteknologi, Science for Life Laboratory, SciLifeLab

Opponent: Professor Nicole Pamme, Stockholm University

Handledare: Professor Aman Russom, Science for Life Laboratory, SciLifeLab, Nanobioteknologi; Doktor Ines Fernandes Pinto, Nanobioteknologi, Science for Life Laboratory, SciLifeLab

Exportera till kalender

QC 2023-05-03

Abstract

Framsteg inom medicinsk diagnostik har gjort det möjligt att förstå och behandla många sjukdomar som tidigare varit en betydande orsak till dödlighet. Trots framstegen har inte alla delar av samhället haft tillgång dessa diagnostiska verktyg på samma sätt, särskilt i resursbegränsade miljöer i låg- och medelinkomstländer. Detta har lett till en ojämlik tillgång till sjukvård. Den senaste utvecklingen inom mikrofluidik möjliggör utveckling av så kallade patientnära analysverktyg till en fraktion av kostnaderna i traditionella labb-baserade tester. För applikationer i resursbegränsade miljöer krävs diagnostiska lösningar som är portabla, kostnadseffektiva och användarvänliga samtidigt som de har hög känslighet och specificitet. I denna avhandling har vi jobbat med framtagande av mikrofluidik-baserade diagnostiska plattformar som är lämpliga för resursbegränsade miljöer. Syftet är att kunna göra avancerade tester på platser där sjukvårdstjänster tidigare varit otillgängliga eller kostsamma att etablera. För att lösa de tekniska utmaningarna har flera nya tekniker utvecklats, bland annat en centrifugalmikrofluidik-baserad plattform.

Centrifugalmikrofluidik är en teknik för att hantera små mängder vätskor med hjälp av en roterande skiva, liknande CD/DVD skivor men i detta fall finns det mikrofluidiska kanaler mönstrade i skivan för att möjliggöra analys. När skivan roterar skapas centrifugalkraft som används för att flytta och manipulera vätskor i dessa kanaler för att utföra ett antal steg som är nödvändiga för att göra bioanalys av olika prover. Det finns olika applikationer för denna teknik inom biologi och vi har utvecklat olika typer av metoder i denna avhandling. I ett av projekten kombinerade vi centrifugalmikrofluidik med en mobiltelefon för att utveckla en diagnostisk plattform som använde mobiltelefonen som strömkälla, analysering av provresultat samt som sensor för att kontrollera rotationshastigheten av rotorn som driver disken med analysen. Dessutom använde vi oss av pappkartong för att montera rotorn och skivan där tanken är att slutanvändaren ska kunna montera ihop och använda en mobiltelefon för att utföra analysen i fältet. En annan plattform använde kolorimetrisk detektion av proteiner och en enkel avläsningsmetod integrerad på plattformen, som inte krävde en spektrofotometer för kvantifiering av proteinmängden på skivan. I ett tredje projekt utvecklades en plattform för COVID-19-diagnostik som kombinerade centrifugalmikrofluidik där skivan inkorporerar agaroskulor för signalförstärkning av nukleinsyror. Denna plattform använde fluorescensdetektion med avläsning av en smartphone. Skivan analyserar upp till 20 prover från COVID-19 patienter samtidigt och resultatet kan avläsas av en smartphone och hade förmågan att behandla upp till 20 prover samtidigt. Vi har vidareutvecklat metoden där vi inkorporerat en kamera istället för mobiltelefon för att automatisera bildanalysen och vi planerar att testa metoden på fält i olika länder i sub-Sahara Afrika inom en snar framtid. Slutligen utvecklades en alternativ metod för detektion av SARS-CoV-2 med hjälp av elektrokemisk biosensing. Denna metod använde ett flexibelt kretskort för en snabb detektion av SARS-CoV-2.

Sammanfattningsvis har vi inom denna avhandling utvecklat ett antal patientnära analysmetoder som riktar in sig på utmaningarna i resursbegränsade miljöer. Det är viktigt att utvecklar tekniker som kan användas i dessa miljöer, där infrastruktur och faciliteter är begränsade eller saknas helt. Med hjälp av den senaste teknikutvecklingen inom mikrofluidik tror vi att det är fullt möjligt att utveckla diagnostiska plattformar som är kostnadseffektiva och användas där de behövs som bäst, på ett innovativt sätt.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-326477