Till innehåll på sidan

Administration CBH-skolan

Skolans administration leds av den administrativa chefen. Det finns också funktionsansvariga för områdena ekonomi, infrastruktur, HR, kommunikation och utbildningsadministration.

Mailadresser till CBH-skolans administration

Funktion E-post
Administrativ chef admchef@cbh.kth.se
Utbildningsadministration utbadm@cbh.kth.se
Personal & HR persadm@cbh.kth.se
Ekonomi ekonomi@cbh.kth.se
Infrastruktur infrastruktur@cbh.kth.se
Registrator registrator@cbh.kth.se
Allmänna frågor info@cbh.kth.se

Är du student på KTH? På kth.se/student finns information, nyheter och kontaktuppgifter till både din kurs och ditt program.

Funktionsansvariga inom administrationen

Administrativ chef

Ekonomi

Infrastruktur

HR

Kommunikation

Utbildningsadministration

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2024-01-03