Kontakt med skolan

phone

Besöksadresser

Skolkansli:  Teknikringen 26

Utbidlningskansli:  Teknikringen 42

Postadress

KTH
Skolan för kemivetenskap
Teknikringen 42
100 44 Stockholm

Telefon

KTHs växel: 08-790 60 00

Funktionsmailadresser

Funktion E-post
Dekan/Skolchef dekan@che.kth.se
Grundutbildningsansvarig gruansv@che.kth.se
Forskarutbildningsansvarig fuansv@che.kth.se
Administrativ chef admchef@che.kth.se
Utbildningsadministration utbadm@che.kth.se
Personalfunktion persadm@che.kth.se
Ekonomifunktion ekonomi@che.kth.se
Infrastrukturfunktion infrastruktur@che.kth.se
Registrator registrator@che.kth.se
Informationsansvarig info@che.kth.se
E-postärenden postmaster@che.kth.se
Hantering av DNS och domäner hostmaster@che.kth.se
Webbpublicering webmaster@che.kth.se
Oegentligheter på datornätet abuse@che.kth.se
Till sidans topp