Professor Christofer Leygraf

Pourbaix-priset till Christofer Leygraf

Professor Christofer Leygraf har tilldelats 2017-års Pourbaix-pris för sina insatser för internationell samverkan inom korrosionsforskningen. Läs mer här

Våra nya professorer: Ann Cornell och Carina Lagergren

Skolan för Kemivetenskap kan stolt presentera våra två nyaste professorer- Ann Cornell och Carina Lagergren. Ann befodrades 1 juli och Carina 1 juni. Vi hittar båda professorerna på Avdelningen för Tillämpad Elektrokemi

Forskning och utbildning

KTH-forskare har hittat svaret till varför guldnanopartiklar reagerar

Varför är guld intert, regarar inte, medan nanopartiklar av guld tvärtom kan fungera som katalysator i reaktioner? Joakim Halldin Stenlid och Tore Brinck vet varför: så kallade \(\sigma \)-hål, lokala maxima i elektrostatisk ytpotential. 

Läs hela publikationen här (kräver tillgång till tidsskriften)

Läs om deras arbete i Chemistry World

Kalender

Doktorand-kurser H17

Här finns listan över de doktorandkurser som ges hösten 2017

Till sidans topp