Christina Moberg ny preses på KVA

Christina Moberg, professor emeritus på organisk kemi, har valts till ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien från den 1:a juli 2015. Christina efterträder då Barbara Cannon som KVA:s ordförande och främste företrädare.

- Som ny preses ser jag det som en viktig uppgift att betona den grundläggande vetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen. Det finns en risk att vi i dag koncentrerar alltför mycket resurser till dagens problem och glömmer att den främsta uppgiften för den akademiska forskningen är att finna lösningar till ännu inte identifierade frågeställningar för att därmed tillgodose behoven för framtida generationer, säger Christina.

Läs mer på KVA:s sidor

Teknisk kemi

På Teknisk kemi kommer du i direkt kontakt med näringslivet och får lösa problem som baseras på aktuella samhällsfrågor.

Under första perioden på KTH har studenterna på Teknisk kemi besökt kemiingenjörer på olika företag, läst en mattekurs och en kemikurs. Under studiebesöken fick studenterna möta kemiingenjörer i deras vardag och i kemikursen har de fokuserat på grunderna i material och energiflöden i tekniska och naturliga system, vilka behövs för att bla lösa och analysera globala miljöproblem.

Här kan du läsa mer om utbildningen:

Utbildningsplan

Om programmet

Greenhouse Labs

Här kan unga högteknologiska och tillväxtorienterade kemirelaterade företag etablera sig under en begränsad tid. Vi erbjuder toppmoderna labb och kontor med en väl fungerande infrastruktur. Greenhouse Labs ligger i direkt anslutning till undervisning och forskning på Skolan för Kemivetenskap, mitt på KTH:s campus, i en miljö som främjar innovation och entreprenörskap.

Mark Rutlands forskning uppmärksammas av New York Times Science

Mark Rutlands forskning kring friktion och känsel har uppmärksammats i prestigefulla tidskriften New York Times Science. Applikationen är problemet att bygga robotar som har samma känsel som människans hand. Det är ett komplext problem eftersom människans hand har extremt god känsel.

-Om man tänker sig att ditt finger skulle vara lika stort som jorden, så skulle fingret kunna känna skillnaden mellan bilar och hus, säger Mark Rutland.

Doktorand på CHE vann innovationspris

Martin Wåhlander är doktorand inom ytkemi och polymera nanokompositer vid skolan för Kemivetenskap, avdelningen Ytbehandlingsteknik. Han har deltagit i ett innovationsprojekt kallat ”Kite Power Energy Farm”, tillsammans med med fem doktorander från skolan för Elektro och systemteknik (EE) och har vunnit pris i KTH Innovation Idea Competition 2014 för Prototyping & User Testing.

-Projektet handlar om att utvinna energi ur vind på ett alternativt sätt genom att koppla en Power Kite (drake) till en markbaserad generator. Idén är att utvinna energi då Power kiten stiger (driver en generatorn) och sedan vinkla seglet för att lättare kunna vira in kiten utan behov av en stark dragkraft.

Kungligt besök på CHE-skolan

HMK deltog måndagen den 8 december i seminariet "Framtidens skogsindustriella materialforskning" som arrangerades av Fiber och Polymyerteknonlogi och Wallenberg Wood Science Center.

Åsa Emmer expert i SVT-program

I SVT:s tv-program Plus tas Åsa Emmer, professor i analytisk kemi, in två torsdagar i rad som expert för att utföra några kemiska analyser och uttala sig om analysresultaten. Inslagen handlar om bekämpningsmedel i vindruvor och färgämnen i livsmedel.

Licheng Sun erhåller Arrheniusplaketten

Ahrreniusplaketten utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma.

I år tilldelas professor Licheng Sun på institutionen för Kemi Arrheniusplaketten 2014 för "sin forskning kring biomimetiska modellsystem för det aktiva centret i fotosystem II och hydrogenaser, färgämnessensiterade solceller, supramolekylär fotokemi samt fotoinducerade elektron- och energitransferprocesser".

Svårt få pengar till bränslecells-forskning i Sverige

När USAs president Barack Obama var på besök i Sverige för ett år sedan var bränslecellsforskaren Carina Lagergren på Kemiteknik, KTH en av de forskare som Sverige gärna ville visa upp. Men tvärtemot vad man skulle kunna tro är hennes forskning inget Sverige gör stora satsningar på.

– De ser ju tyvärr ganska dåligt ut överlag på bränslecellsområdet. Det finns ett program som startat under det här året för bränsleceller i fordonstillämpningar. Men när det gäller bränsleceller för större och mindre kraftverk så har vi inga pågående program just nu. Det är ju litet tråkigt.

Läs mer om bränslecellsforskning på CHE-skolan

Kalender

Till sidans topp