Skip to main content

Tentor - tider och resultat

Sista tentatillfället i Ögats optik

Den sista omtentamen kommer att ges i form av en muntlig tentamen via zoom under perioden 19-29 april 2022. Tid bokas individuellt genom att maila linda@biox.kth.se, senast den 18 april. Räkna med att muntan tar drygt en timme.

Inspelningen från räknestugan inför tentamen 201008 finns här .

Tentamensregler

För godkänt på den muntliga tentan i Ögats optik krävs precis som tidigare att du visar att du förstår inlämningsuppgifterna som ni gjort. Förbered dig genom att gå igenom dem noga. Sättet vi frågar kommer vara jämförbart med tidigare tentor. Tillåtna hjälpmedel är Kursböckerna Optics och Clinical Visual Optics samt miniräknare, men massa bläddrande i kursmaterialet kommer inverka negativt på bedömningen.

Kameran skall vara igång under hela den muntliga tentan och du får inte kommunicera med någon annan än examinator. Under tentan kommer du behöva rita figurer på papper med penna och linjal som vi sedan ber dig visa oss direkt i kameran eller att du fotograferar och skickar in. Se till att du har nödvändigt material tillgängligt.

OBS: Utgångspunkten är att den muntliga tentan ger betygen G/U. Vill du tenta för VG/G/U ska du meddela detta i god tid före muntliga tentamen.

Ljudet från muntliga tentan kommer att spelas in. Resultatet meddelas i efterhand, inte under tentan. Normalt meddelas resultatet då alla tentat klart. Om det finns särskilda skäl, t.ex. ansökan till en utbildning, kan du få resultatet tidigare.

Page responsible:Linda Lundström
Belongs to: Biomedical and X-ray Physics
Last changed: Mar 17, 2022