Skip to main content

Tentamensregler

Följande regler gäller vid genomförande av prov/tentamensskrivning i optik för optikerstudenter:

 • Giltig fotolegitimation ska uppvisas när studenten går in i salen. Endast studenter med giltig fotolegitimation får genomföra provet.

 • Fri placering är inte tillåten utan studenterna ska placeras av skrivningsvakterna (om placeringslista finns ska placeringen göras i enlighet med denna, i annat fall ska skrivningsvakten sprida ut studenterna och därefter anteckna studenternas placering på en lista).

 • Väskor, ytterkläder och mobiltelefoner ska lämnas utmed väggarna. Mobiltelefoner ska vara avstängda.

 • Första insläpp öppet fram till provets början. Andra insläpp 25-30 minuter efter starttid. Om studenten anländer mer än 30 minuter efter utsatt starttid får studenten inte delta.

 • Skrivsalen får lämnas tidigast 30 minuter efter provets början. Toalettbesök antecknas på lista.

 • Studenten ska ha med egna pennor, linjal och radergummin samt de hjälpmedel som uttryckligen tillåtits på skrivningen. Studenten får inte låna hjälpmedel av andra studenter under skrivtiden.

 • Bara de kladd- och skrivningspapper som delas ut i skrivsalen får användas. Inga papper får tas med ut ur skrivsalen innan provet lämnats in.

 • Endast en sida av skrivningspappret får användas. Högst en uppgift per papper. Namn och personnummer ska anges på alla inlämnade papper.

 • Samtal eller annan kommunikation mellan studenter får inte ske, vare sig i skrivsalen eller vid toalettbesök. Studenten ansvarar för att lösningar inte ligger synliga för andra studenter att se – alla skrivpapper ska läggas med den skrivna sidan vänd nedåt.

 • Vid inlämning av provet ska studenten visa upp giltig leg.

 • Den som uppenbart stör eller hindrar prov eller inte följer anvisningar, kan uppmanas att omedelbart avbryta och lämna skrivsalen.

 • Alla former av försök till fusk och vilseledning ska omedelbart anmälas till jourhavande lärare. Den som blir misstänkt för fusk har rätt att slutföra provet. Provet rättas inte i avvaktan på att ärendet avgörs.

Page responsible:Linda Lundström
Belongs to: Biomedical and X-ray Physics
Last changed: Nov 27, 2017