Skip to main content

KTH Live-In Lab supports Jamtli Living University

Pre-study for planning and construction of an urban ecovillage in Östersund
Pre-study for planning and construction of an urban ecovillage in Östersund
Published Nov 02, 2020

Living Labs and testbeds have the potential to accelerate the transition to sustainable communities. KTH Live-In Lab is an example of a Living Lab that has enabled over 30 multidisciplinary research and development projects since the start in 2016, but the need for more Living Labs is great and collaboration between these infrastructures is crucial for success. For a year now, KTH Live-In Lab has been involved in discussions with Jamtli and Mittuniversitetet in order to increase collaboration through the Jamtli Living University initiative.

The following information in Swedish can be read in Östersundsposten on 11 November 2020:

Genom initiativet Jamtli Living University (JLU) har Jamtli och Mittuniversitetet lyckats skapa en dialog mellan flera samhällsaktörer (akademin, näringslivet, offentlighet och allmänhet) om hur vi kan bygga en hållbar framtid.

Ur denna unika dialog har ett koncept utvecklats för ett nytt område i Östersund som vi kallar för Living University. Området blandar boende, arbete, fritid, kultur och lärande och är en arena där institutioner och människor kan lära tillsammans på ett naturligt sätt och genom sin livsstil bidra till samhällsförändring. Här kan man se en tidig skiss på hur området kan se ut på den just nu föreslagna tomten i Lugnvik, Staden 1:7

Living University ger förhoppning om ett område med litet ekologiskt fotavtryck, hög grad av självförsörjning i gemenskap och förutsättningar för social och kulturell hållbarhet. I planerna ingår 32 kooperativa hyresrätter, mark för odling och viss djurhållning samt verksamhetslokaler för kafé, snickeri, ”remote co-working space”, växthus, och en lokal för utveckling och visning av grön innovation.

Området förväntas bli en plattform för ett ömsesidigt lärande och kunskapsskapande mellan de intressenter som bor och arbetar i området, Jamtli, företag, akademiker, lärare och studenter som intresserar sig för JLU från Mittuniversitetets sida. Genom närhet mellan olika verksamheter ökar områdets möjligheter och förutsättningar för mänsklig verksamhet, innovation och lärande i en stadsnära miljö.

Read the whole article in Swedish here: Debatt: Därför är Jamtlis ekoby ett så viktigt projekt för Östersund och regionen

Belongs to: KTH Live-In Lab
Last changed: Nov 02, 2020