Exterior house

“Learning happens in the course of the experiment itself”

Esther Duflo, The economist as a plumber, 2017

Testbäddar för ökad innovationstakt i bygg- och fastighetssektorn

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. Våra multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i ett verkligt system.

KTH Live-In Lab Datapool

Datapoolen är vår portal för data från forskningsresultat och testbäddar. Den är öppen för studenter, lärare, forskare och samarbetspartners.

Aktuellt

Kalender

Graphic denisovans around a fire

LIL Krönikan

Delat ansvar ger snabbare utveckling av ny byggteknik

Människor har bott i utrymmen skyddade av tak, väggar och golv rätt länge. Utgrävningar från Denisovagrottan tyder på att den varit bebodd i runt 200 000 år, och att denisovamänniskan och neandertalarna bott i grottan samtidigt i runt 100 000 år.

Finansiärer och centrumpartners

Einar Mattson logo
Vinnova logo
akademiska hus logo
Formas logo
Schneider logo
Smart Built logo
Energimyndigheten logo

Citing reference for KTH Live-In Lab: KTH Live-In Lab 2018, Stockholm, Sweden, www.liveinlab.kth.se

Acknowledgement: The work/paper/article was made possible by using data from / infrastructure at KTH Live-In Lab. KTH Live-In Lab is a platform for accelerating innovation in the built environment.