Till innehåll på sidan
Exterior Live-In Lab

“Learning happens in the course of the experiment itself”

Esther Duflo, The economist as a plumber, 2017

Testbäddar för ökad innovationstakt i bygg- och fastighetssektorn

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. Våra multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i ett verkligt system.

KTH Live-In Lab Datapool

Datapoolen är vår portal för data från forskningsresultat och testbäddar. Den är öppen för studenter, lärare, forskare och samarbetspartners.

Aktuellt

Illustration
De nya virtuella testbäddar som nu planeras inom Dig-IT Lab – bland annat en övergripande ”Testbed Xn” – ska stödja forskning och utveckling inom områden som optimering, drift, affärsmodeller, organisation, hållbarhet och cirkularitet. Etiska överväganden, juridisk efterlevnad och livslångt lärande är andra viktiga områden.

Dig-IT Lab – nytt kompetenscentrum snabbar upp byggbranschens digitalisering

Dig-IT Lab är ett nytt Vinnova-finansierat kompetenscentrum vid KTH som syftar till att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering. Centrumet kommer att främja samverkan och omvandlingen av ...

Läs artikeln

Embodied carbon savings of co-living and implications for metrics

En studie genomförd av Tove Malmqvist och Johanna Brismark i samarbete med KTH Live-In Lab, Co-Kitchen och Max4lax utforskar den potentiella minskningen av koldioxidpåverkan som är kopplad till co-liv...

Läs artikeln
Researcher at KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab Årsrapport för 2022

2022 var ett år av samarbeten, utveckling och lärande för KTH Live-In Lab. Läs mer om vårt arbete och våra nya projekt i årsrapporten för 2022.

Läs artikeln

Live-In Lab Introduktionsfilm

Hör Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-In Lab, berätta om centrets arbetsätt, uppdrag och vision.

Virtuell rundtur i Testbädd 3.0

Utforska senaste versionen av testbädd KTH

Illustration

LIL Krönikan

Komplexa regler eller ren spelglädje – hur vinner vi spelet?

Ju mer tekniskt komplexa byggnader blir desto mer behövs tillit och nya samverkansformer för att våga satsa pengar och tid. Reglerna behöver vara flexibla nog att möjliggöra rörelsefrihet och glädje, skriver KTH Live-In Labs föreståndare Jonas Anund Vogel.

Lab Builder Radio

Podcast med Jonas Anund Vogel och Leendert Verhoef. I avsnittet berättear Living Lab-experten Michael Bossert från Concordia University om hur man skapar en miljö där alla kan engagera sig i lärande, samskapande och innovativa lösningar för vår tids små och stora utmaningar.

Några aktuella projekt på KTH Live-In Lab

Interiör med takventilation

Byggnader post corona

Ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, KTH, Lund universitet och Umeå universitet. Projektet syftar till att stödja byggsektorn att utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god inomhusmiljö.

Planritning
Ny design av Testbed KTH för Co-kitchen projektet

Co-kitchen

Projektet fokuserar på nya lösningar för framtidens hållbara studentboenden. Visionen är att utveckla ett kollektivboende (co-living) som ligger i framkant i fråga om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kontakt

Finansiärer och centrumpartners

Einar Mattson logo
Vinnova logo
akademiska hus logo
Formas logo
Schneider logo
Smart Built logo
Energimyndigheten logo

Alla partners

Citering och referens