Till innehåll på sidan

En flerdimensionell infrastruktur

KTH Live-In Lab erbjuder en sömlös integration mellan det fysiska och det digitala. En fullskalig testmiljö omfattande allt från byggnad och installationer till boende, användare och förvaltningsorganisation, kombineras med en datapool för forskningsdata från testbäddar och forskningsresultat.

Exterior LIve-In Lab

KTH Live-In Lab Datapool

KTH Live-In Labs datapool är vår portal för forskningsdata från våra testbäddar (byggnader) och även forskningsresultat. Syftet är att samla in, lagra och dela data för att snabba upp innovationstakten i den byggda miljön. Datapoolen är öppen för KTH-studenter, lärare, forskare och samarbetspartners.

KTH Live-In Lab Datapool

Testbäddar

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö omfattande allt från byggnad och installationer till boende, användare och förvaltningsorganisation. Forskning och tester kan utföras i verkliga byggnader, vilket betyder att inte enbart produkten eller tjänsten i sig utvärderas, utan även hur respektive del bidrar till byggnadens prestanda som helhet. Resultat från projekt som förläggs i KTH Live-In Lab blir därmed kvalitetssäkrade på en hittills näst intill ouppnåelig nivå.

3D Virtuell rundtur i våra testbäddar