Till innehåll på sidan

KTH Live-In Lab Datapool

KTH Live-In Labs datapool är vår portal för forskningsdata från våra testbäddar (byggnader) och även forskningsresultat. Syftet är att samla in, lagra och dela data för att påskynda innovation i den byggda miljön. Datapoolen är öppen för studenter, lärare, forskare och samarbetspartners.

Vi utvecklar för närvarande vår Datapool med fokus på åtkomstkontroll för att dela data enligt GDPR och andra lagar och förordningar för att dela data enligt GDPR, andra lagar och förordningar. Men tills allt är igång kommer det att finnas ett praktiskt arbete från KTH Live-In Lab för att dela och lagra data, men data kan nås.

Datapool utvecklas i samarbete med KTH Digitalization Platform .


På våra engelska sidor hittar du ansökningsformulär för att begära ut data för ditt projekt. Request detailed data

Datapool data flow
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-09-01