Skip to main content

Process Utility Performance Evaluation and Enhancements in the Traditional Sugar Cane Industry

Time: Tue 2019-08-20 10.00

Location: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Subject area: Energiteknik

Doctoral student: Eyerusalem Birru , Energiteknik

Opponent: Doc. Hailong Li, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola

Supervisor: Prof. Andrew Martin