Skip to main content

Honorary doctors at KTH

The following persons have over the years received honorary doctorates at KTH.

2023

Julian Agyeman, professor at Tufts University, USA
Bengt Karlsson Moberg, president at Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling in Oskarshamns kommun

2022

Anders Brolin, Director of Group Innovation and R&D Stora Enso
Suzana G. Fries, Scientist Emeritus at Ruhr-Universität-Bochum

2021

Hilde Heynen, professor at Katholieke Universiteit Leuven
Bo Normark, civilingenjör, EIT InnoEnergy
Martin Vetterli, professor at Ecole Polythechnique Fédérale de Lausanne
Sir Gregory P. Winter, University of Cambridge

2020
Adisa Azapagic, professor at University of Manchester
Alicia Dickenstein, professor at University of Buenos Aires
Svante Lindqvist, former professor at KTH, Head of the Nobel Museum, Marshal of the Realm

2019
Tamer Başar, professor at University of Illinois
Richard Florida, professor at University of Toronto
Cecilia Schelin Seidegård

2018
Susanne Bødker, professor at Aarhus Universitet
Beatriz Colomina, professor at Princeton University
Olle Eriksson, professor at Uppsala universitet
Nikolai Makarov, professor at California Institute of Technology
Xuemin (Lisa) Xu, professor at Shanghai Jiao Tong University

2017
Börje Ekholm, CEO Ericsson

2016
Lindner Manfred, professor at Max-planck-Institute für Kernphysik, Heidelberg, Tyskland.
Tomlin J Claire, professor at University of California, Berkeley.

2015
Walerud Boreta Jane Christine, IT-entreprenör, ledamot i regeringens innovationsråd, vd för Teclo Networks.
L. Glaeser Edward, professor i ekonomi vid Harvard University, USA
Hell Stefan, professor vid Max-Planck Institute for biophysical chemistry, Göttingen, Tyskland
Ludanek Harald, direktör för forskning och utveckling vid Scania

2014
Martin-Löf, Sverker, Chairman of the board, Industrivärden
Guo, Lei, Professor at the Institute of Systems Science, Chinese Academy of Science, China.
Kwiatkowska, Marta, Professor at the University of Oxford, UK.
B. Olson, Gregory, Professor at Northwestern University, USA.
Vahter, Marie, Professor at Karolinska Institutet

2013
Dowling P, Ann, professor vid University of Cambridge, Storbritannien.
Ax:son Johnson, Antonia, ordförande för Axel Johnsongruppen.
Kazlauskas, Romas, professor inom biokatalys, University of Minnesota, USA.
Krishnamurthy, Vikram, professor i signalbehandling, University of British Columbia, Kanada.
Prasad N, Paras, professor photonics, ultrafast optical processes, nonlinear optics, State University of New York at Buffalo, USA.

2012
Bajcsy, Ruzena - professor i elektroteknik och datavetenskap vid University of California at Berkeley
Owens, Susan - professor I Environment and Policy, Cambridge University, England
Persson, Stefan - Styrelseordförande Hennes & Mauritz
Sangiovanni-Vincentelli, Alberto – professor I electrical engineering vid University of California at Berkeley

2011
Bannon, Liam, professor i Interaction Design, University of Limerick, Irland.
Fréchet, Jean M. J., professor, vid Materials Science Division, samt forskningschef vid Organic and Macromolecular Facility for the Molecular Foundry, vid Lawrence Berkeley National Laboratory,University of California Berkley, USA.
Sassen, Saskia, professor professor i sociologi och medlem av the Committee on Global Thought, Columbia University, New York, USA.
Unckel, Per, landshövding, Stockholms län, Sverige.

2010
Deakin, Elizabeth professor i urban och regional planering och stadsbyggnad, University of California, Berkeley, USA
Fulton, William är Oscar Zariski Distinguished University professor i matematik vid University of Michigan, Ann Arbor, USA
Kirkpatrick, Scott professor vid Skolan för teknik- och datavetenskap, Hebrew University, Jerusalem
Wang, Wilfried professor vid University of Texas arkitektskola i Austin, USA

2009
Castells, Manuel, professor, communication technology and society
Isidori, Alberto, professor, automatic control
Leifer, Larry, professor, design research
Varma, Indra Kumari, professor, polymer science and engineering

2008
Pääbo, Svante, professor, genetik och evolutionsbiologi
Williams, Rosalind, professor, teknikhistoria
Wright, Margaret H, professor, datavetenskap, tillämpad matematik
Ben-Akiva, Moshe, professor, samhällsbyggnads- och miljöteknik

2007
Blix, Hans
Hirschberg, Julia, professor, datavetenskap
Quigley, John, professor, ekonomi
Sastry,Shankar, professor, elektro- och datalogi samt bioteknik

2006
Beletskaya, Irina, professor, metallorganisk kemi
Boyd, Stephen, professor, matematik
Stade, Yngve, direktör, skogsindustri
Suresh, Subra, professor materialteknik, hållfasthetslära
Uraltseva, Nina, professor, matematik

2005
Ahlenius, Inga-Britt, undergeneralsekreterare FN, ekonomi
Asplund, Gunnar,civilingenjör, elkraft-industri
Grenander, Ulf, professor, tillämpad matematik
Inoue, Akihisa, professor, material

2004
Grahn, Sven, direktör, rymdteknik
Littmarck, Svante, direktör, programmering Matlab
Yablonovitch, Eli, professor, elektroteknik, fotonik

2003
Westlander, Gunnela, professor, arbetslivets psykologi
Östling, Leif, direktör, fordonsindustri
Lehn, Jean-Marie, professor, nobelpristagare, kemi

2002
Fresk, Klas, direktör, popularisering
Nilsson-Ehle, Anna, direktör, popularisering
Kay, Alan, professor, computer science, popularisering

Jubileumshedersdoktorer 2002
Gates, Bill, IT-industri, entreprenör
King, David, professor fysikalisk kemi, scientific advisor
Venter, Craig, professor, bioteknik, entreprenör
Widnall, Sheila, professor, aeronautics

2001
Larsen, Henning, arkitekt, estetik
Lundström, Ingemar, professor, sensorer
Martin, Clyde, professor, matematik och medicin
Zabel, Hartmut, professor, fysik

2000
Hughes,Thomas, professor em, teknikhistoria
Perlman, Radia, Dr, computer science
Somorjai, Gabor, professor, kemi
Suh Nam Pyo, professor, material- och tillverkningssystem

1999
Jersild, P C, författare
Bring Axel, arkitekt, datorer - ventilation
Kreysa, Gerhard, professor, kemi
Palmér, Bengt, direktör, fordonsindustri

1998
Cohen-Tannoudji, Claude, professor, nobelpristagare, fysik
Byrnes, Christopher, professor, matematik

1997
Wallenberg, Peter, direktör, industri - bank
Wikander Sten, professor, ekonomi
Moneo, Rafael, arkitekt, arkitektur
Lyklema, Hans, professor, fysikalisk kemi

1996
Åström, Karl-Johan, professor, reglerteknik
Abramson, Nils, professor, holografi
Stallman, Richard, professor, computer science

1995
Söder, Karin, politiker
Geisendorf, Leonie, arkitektur
d´Heurle, Francois, elektronik
Sharpless, K. Barry, kemi
Ashby, Machael, material
Batchelor, George K, strömningsmekanik

1993
Gyllensten, Lars, professor, författare
Janssen, Christian, professor
Frydén, Lars, professor
Sahlberg, Karl-Erik civilingenjör, direktör
Tvergaard, Viggo, professor
Jones, Peter W, professor

1991
Ax:son Johnson, Bo, direktör
Toulmin, Stephen E, professor
Frampton, Kenneth, professor
Fischmeister, Hellmut, professor
Knuth, Donald E, professor
Rydbeck, Olof, professor em
Kleman, Bengt, docent
Ninham, Barry W, professor
Paces, Thomas, Dr
Greenspan, Harvey P, professor
Schlaich, Jörg, professor

1989
H M Konung Carl XVI Gustaf
Krier, Robert, professor
Nishizawa, Taiji, professor
Langefors, Börje, professor em
Brodin, Gunnar, universitetskansler
Carleson, Lennart, professor
Berggren, Bo, direktör
Grafarend, Erik W, professor
Wivstad, Ingvar, direktör
Barenblatt, Grigorii, professor
Pacejka, Hans, professor
Gustafsson, Stanley, överingenjör

1987
Forsberg, Hans G, professor
Borelius Brodd, Anna, arkitekt
Nyquist, Orvar, direktör
Gear, Charles William, professor
Bubenko, Janis, professor
Gustafsson, Göran, direktör
Stumm, Werner, professor
Doyle, Fredrick J, Dr
Persson, Per-Oskar, direktör
Lenschow, Rolf, universitetsrektor

1985
Funakubo, Hiroyasu, professor
Gustafsson, Sten, direktör
Nyrén, Carl, akitekt
Toresson, Sven, fd överingenjör
Alfvén, Hannes, professor em, nobelpristagare
Rausing, Hans, direktör
Olsson, Rune, direktör
Leine, Lars, direktör
Hutchinson, John, professor
Brosenius, Hilding, professor em

1983
H K H Prins Bertil
Rausing,Gad, FD
Ahlsén, Erik, arkitekt
Ahlsén, Tore arkitekt
Jonasson, Gunnar direktör
Lundquist, Nils-Henrik, generaldirektör
Hörmander, Olof, forskningsdirektör
Möller, Sven, f d överingenjör
Tobé, Erik, f d överlantmätare
Franzén, Anders, forskare
Drougge, Georg, FL
Blomgren, Boris, civilingenjör

1982
Lindell, Bo, generaldirektör
Malmström, Sven, direktör

1980
Eklund, Sigvard. FD
Frieser, Hellmut, professor
Johansson, Bertil, forskningsingenjör
Kuo, Keshin, professor
Martin-Löf, Rutger, direktör
Odqvist, Folke, professor em
Saare, Erik, FL
Tärnryd, Carl-Olof, generaldirektör

1977
Abrahamsen, Egil, direktör
Bjurell, Bertil, generaldirektör
Cohen, Morris, professor
Englesson, Sixten, direktör
Hoffman, Roald, professor
Karlebo, Selim, TeknD
Lasettre, Edwin, professor
Nowacki, Witold, professor
Odemark, Nils, civilingenjör
Oswatitisch, Klaus, professor
Rausing, Ruben, direktör
Richter, Johan, direktör
Schöldström, Ragnar, civilingenjör
Upmark, Erik, f d generaldirektör

1974
Althin, Torsten, FD h.c.
Borelius, Gudmund, professor em
Brising, Lars, director
Gustafsson, Bengt, civilingenjör
Ax:son Johnson, Axel, bergsingenjör
Nicolin, Curt, direktör
Rydholm, Sven, tekn direktör
Uhlmann, Erich, Dr-ing
Åhrén, Uno professor em

1971
Eidem, Ingmar, direktör
Fransson, Frans, civilingenjör
Schütz, Fredrik, f d gatudirektör
Turner, David, professor

1967
Asplund, Arne, direktör
Brohult, Sven, professor
Browaldh, Tore, bankdirektör
Fredriksson, Robert, f d tekn direktör

1962
Cederquist, Karl Nicolaus, överingenjör
Lewerentz, Sigurd, arkitekt
Liljeblad, Karl Ragnar, direktör
Olson, Hjalmar, direktör

1957
Danielsen, Nils, f d bruksdisponent
Lundberg, Hans Torkel Fredrik, bergsingenjör
Siegbahn, Karl Manne Georg, professor em, nobelpristagare
Wallenberg, Marcus, bankdirektör

1952
Larson, Erik Gustaf, direktör
Werner, Per Wilhelm, civilingenjör

1949
Alexandersson, Ernst Fredrik Werner, FD
Dreyfus, Ludwig Arthur, Dr-ing
Engelund Anker Dolleris, professor
Eriksson, Karl Erik Gabriel, direktör
Falkman, Oscar Carl August, bergsingenjör
Gustavson, Karl Helmer, ingenjör
Hesselman, Knut Jonas Elis, överingenjör
Kempe, Johan Carl, direktör
Wehtje, Ernst Jonas, direktör
Virtanen, Artturi Ilmari, professor, nobelpristagare
Vogt, Fredrik, generaldirektör

1944
H K H Kronprins Gustaf Adolf
Adolfsson, Gösta Bagge, statsråd
Hultin, Sven, professor
Johansson, Jakob Hemming, direktör
Axelsson Johnson, Axel, generalkonsul
Jonson Fredrik Wilhelm, f d major KVVK
Kreuger, Henrik, professor em
Lindmark, Tore Gustaf Emanuel, professor em
Ljungström, Fredrik, direktör
Malm, Carl Gösta Oscar, f d generaldirektör
Pleijel, Mathias Henning Bernhard, professor
Sundblad, Gunnar Knut, disponent
Svedberg, Theodor, professor