Beviljade projektmedel till Fastigheter och byggande

Publicerad 2020-05-28

Smart Build Enviroment har i utlysning 8 för digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande beviljat både Jenny Paulsson och Kent Eriksson projektmedel.

Projekten som beviljats ska bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Jenny Paulsson vid avdelningen för Fastighetsvetenskap och som är universitetslektor och proprefekt för institutionen för Fastigheter och byggande beviljades medel för sitt projekt BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation och professor Kent Eriksson vid avdelningen för Fastighetsföretagande och financiella system beviljades medel för sitt projekt Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln III – tester i nya processer.

Här läser ni mer om utlysningen och beviljandet av medel  och här läser ni mer om Jenny Paulssons projekt BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation  samt Kent Erikssons projekt Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln III – tester i nya processer.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2020-05-28