Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Stort forskningsanslag till Fastigheter och byggande

  Publicerad 2021-11-26

  17,3 miljoner till Lotta Snickare vid avdelningen för Fastighetsföretagande och financiella system.

  Läs artikeln
 • Ekonomiforskare: Investera mer i klimatet

  Elbil kopplad till en laddstolpe längs en stadsgata.
  Utbyggnaden av laddstolpar är en viktig del i omställningen till elektrifiering inom fordonstrafiken. (FOTO: GAMMA-MAN/Mostphotos)
  Publicerad 2021-10-27

  Större investeringar i klimatet även om det leder till minus i kassaboken just nu, men lätt kan räknas hem av kommande generationer. Det är en viktig ...

  Läs artikeln
 • De vann Samhällsbyggarnas pris för bästa examensarbete i fastighetsekonomi 2021

  Publicerad 2021-10-20

  Alexander Köhler och Johan Rydholm från på masterprogrammet Fastigheter och byggande tilldelas Samhällsbyggarnas pris Bästa examensarbete i fastighets...

  Läs artikeln
 • Best paper award

  Publicerad 2021-10-19

  Jing Sun and her team won best paper award at 3D Cadastres 2021 conference.

  Läs artikeln
 • Stomnät i luften gynnar jakten på millimeterprecision

  Mätning med inklinometer på GNSS-station MOSE (taket på södra teatern). Inklinometer är en sensor som mäter ändring i lutning med hög precision, ca 0.5 mgon som motsvarar ca 0.01 mm/m. Denna sensor, tillverkad av företaget Senceive, är utrustad med en termometer och tre inklinometrar som mäter lutning längs tre axlar. Sensorns mätningar i skickas trådlöst till server i en vald tidsintervall. Genom att analysera tidserier man kan bedöma stabilitet av GNSS-antenn. (Foto: Privat)
  Publicerad 2021-10-12

  Projektet Stomnät i Luften 2.0 är ett forsknings- och innovationsprojekt med det övergripande målet att förbereda Trafikverkets byggverksamhet inför f...

  Läs artikeln
 • Pris för bästa föreläsning

  Publicerad 2021-09-16
  Läs artikeln
 • Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter

  Extension of 3D RRRs (Bild: Prof Stefan Seipel)
  Publicerad 2021-05-27

  Jenny Paulsson är lektor i fastighetsvetenskap vid institutionen för fastigheter och byggande. Mycket av hennes arbete både handlar om fastigheter, in...

  Läs artikeln
 • Thomas Karlbro 70 år

  Publicerad 2021-03-30
  Läs artikeln
 • Nytt forum för diskussion och samarbete kring bostadsfrågan

  Ola Grönlund/ Pexels
  Publicerad 2021-03-24

  Anna Granath Hansson är en av forskarna i nya nätverket Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS), som vill skapa inspel och diskussion kring bostads...

  Läs artikeln
 • Deras artikel vann ​Outstanding Paper award

  Publicerad 2020-11-23

  ​Agnieszka Zalejska Jonssons och Rosane Hungria Gunnelins artikel "Defects in newly constructed residential buildings: owners’ perspective" har vunnit...

  Läs artikeln
 • Cecilia Hermansson utsedd till vice ordförande för Klimatpolitiska rådet

  Publicerad 2020-11-13

  Regeringen har beslutat att utse Cecilia Hermansson, institutionen för fastigheter och byggande, till ny vice ordförande för Klimatpolitiska rådet. Ho...

  Läs artikeln
 • Professor Anna Kadefors talade på Nordic ConTech

  Publicerad 2020-10-09

  Nordic ConTech höll i ett webinarium 8 oktober med titel "Hur kan vi som beställare öka innovationskraften" där Professor Anna Kadefors från avdelning...

  Läs artikeln
 • Talare från FoB på seminarium om kreativa upplåtelseformer

  Publicerad 2020-10-07

  Peter Ekbäck och Lisa Bergsten talar vid nyinrättade Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS) på seminariet Kreativa upplåtelseformer - kan variatio...

  Läs artikeln
 • Forskningsrapport från Bertram Steiniger

  Publicerad 2020-10-02

  The good ones into the pot, the bad ones into the crop – how firms strategically disclose information.

  Läs artikeln
 • Sund konkurrens i byggbranschen- nypublicerad antologi

  Publicerad 2020-10-02
  Läs artikeln
 • Anna Kadefors talade på Forum för Sund konkurrens och schyssta byggen

  Publicerad 2020-10-02

  Konferensen som ägde rum 30 september hade 600 deltagare.

  Läs artikeln
 • Dedicated to Efficiency: Festskrift för Hans Lind med anledning av hans 70-årsdag

  Publicerad 2020-09-25
  Läs artikeln
 • Vem blir du på jobbet?

  Husfasad med upplysta kontorsrum.
  Hur ska man vara för att passa in på arbetsplatsen? Om självbilden krockar med underförstådda ideal på jobbet kan det uppstå oro och ångest. (Foto: Berit Roald/NTB/TT)
  Publicerad 2020-09-21

  Känner du dig frustrerad på jobbet? Tas inte din kompetens och kunskap tillvara? En ny metod som blottlägger brister i arbetsmiljön har tagits fram av...

  Läs artikeln
 • Tina Karrbom Gustavsson och Klara Granheimer talar på Samhällsbyggnadsdagarna

  Publicerad 2020-08-28

  Avdelningschef Tina Karrbom Gustavsson från Ledning och organisering i byggande och förvaltning samt industridoktoranden Klara Granheimer från trafikv...

  Läs artikeln
 • Tina Karrbom Gustavsson talar på Geoforum och BIM Alliances konferens

  Publicerad 2020-08-28

  Den 28 september hålls den digitala konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020 av Geoforum Sverige och BIM Alliance där Tina Karrbom Gu...

  Läs artikeln