Till innehåll på sidan

De vann Samhällsbyggarnas pris för bästa examensarbete i fastighetsekonomi 2021

Publicerad 2021-10-20

Alexander Köhler och Johan Rydholm från på masterprogrammet Fastigheter och byggande tilldelas Samhällsbyggarnas pris Bästa examensarbete i fastighetsekonomi 2021. De får utmärkelsen för sitt examensarbete "Empirical study of the impact of green certification on the rental income: Do green certifications add value to office buildings?".

Alexander Köhler och Johan Rydholm
Alexander Köhler och Johan Rydholm

Juryns motivering

"Examensarbetet Empirical study of the impact of green certification on the rental income behandlar en högaktuell frågeställning då certifiering av fastigheter under en längre period har setts som lovvärt från samhället i stort och samtidigt ett måste i nyproduktionen för möjligheten att hyra ut. Tidigare forskning inom ämnet är relativt begränsad och visar inte på några entydiga slutsatser. Författarna angriper frågeställningen på ett förtjänstfullt vis och stannar inte vid att redovisa sina resultat utan problematiserar dessa dessutom på ett bra vis"

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-10-20