Till innehåll på sidan

Stort forskningsanslag till Fastigheter och byggande

Publicerad 2021-11-26

17,3 miljoner till Lotta Snickare vid avdelningen för Fastighetsföretagande och financiella system.

Det sex år långa projektet "Män i fokus - att utforska homosociala kulturer i organisationer och utveckla metoder och åtgärder för att motverka sexuella trakasseriers" som leds av projektledare Charlotte Holgersson på Indek tilldelades 17,3 miljoner i forskningsanslag i utlysningen för arbetslivets utmaningar 2021 av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Övriga medarbetare i projektet är Anna Wahl, Monica Lindgren och Johann Packendorff från Indek, Annika Vänje från Högskolan i Dalarna och Lotta Snickare.

Syftet med studien är att

1. Ytterligare utforska homosociala kulturer genom empiriska studier i olika organisatoriska kontexter för att därigenom öka förståelsen av dynamiken kring sexuella trakaserier.
2. Genom ett aktionsforskningsorienterat projekt, utveckla kunskap om åtgärder och metoder som förändrar homosociala kulturer till miljöer där män i olika positioner kan fungera som förändringsaktörer.

De första två åren undersöks homosociala kulturer inom finansindustrin, byggindustrin, akademin och kultursektorn.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-11-26