Fastighetsekonomi och finans

Avdelningen för fastighetsekonomi och finans bygger på en bred kunskaps- och kompetensbas.

Avdelningen är en av världens största fastighetsekonomiska miljöer när det gäller examina från grundutbildning och forskarutbildning.

Undervisning och forskning omfattar områden som fastighetsföretagande, urban och regional utveckling samt bostadsekonomi baserat på främst företags- och nationalekonomisk teori.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2020-01-16