Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fastighetsekonomi och finans

Avdelningen för fastighetsekonomi och finans studerar fastigheter, bostäder och fastighetsmarknaden. Undervisning och forskning omfattar områden som fastighetsföretagande, urban och regional utveckling samt bostadsekonomi baserat på främst företags- och nationalekonomisk teori.

Avdelningen är en av världens största fastighetsekonomiska miljöer när det gäller examina från grundutbildning och forskarutbildning.  

Inom området fastigheter, bostäder och stadsekonomi finns det ett stort antal sociala utmaningar. Det handlar om frågor om bostadsmarknadens funktion, överkomliga bostadspriser, bostadsbrist och överskuldsättning och även hur fastighetssektorn ska svara på klimathotet. Dessutom finns det ny forskning som tillämpar verkliga alternativsmodeller, till exempel för markvärdering.

Forskningsprofilen vid avdelningen för fastighetsekonomi och finans kan beskrivas utifrån flera teman. Dessa inkluderar fastighetsekonomi och finans, bostadsekonomi, reala optioner och byggnadsekonomi. Forskningen fokuserar på kommersiella fastighetsmarknader och bostadsmarknader. 

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-08-17