Till innehåll på sidan

Andra tillgängliga forskningsmiljöer

KTH har tillgång till andra former av infrastrukturer, testbäddar och miljöer, till exempel laboratorier och särskild teknikutrustning för att utföra tester eller demonstrationer och verifiera koncept. Många av dem kan även användas av externa forskare och företag.

Bioimaging Lab

Forskningsinfrastrukturen, som finns på SciLifeLab, har avancerad utrustning för att kunna observera levande och fixerade celler samt för avbildning av olika icke-biologiska prover.

Kontakt: Hjalmar Brismar

Om Bioimaging Lab

Centrum för flyg och rymdfysiologi SAPC

Forskningsinfrastrukturen utför och ger stöd till forskning som kan förbättra den medicinska säkerheten vid bemannade rymdfärder. Centrifugen och tryckkammaren är viktiga resurser för experiment som utförs på människor.

Kontakt: Ola Eiken

Om Centrum för flyg och rymdfysiologi (SAPC)

Fusionsreaktorn EXTRAP T2R

Forskningsinfrastrukturen EXTRAP T2R:s plasmautrustning används för forskning om magnetiskt innesluten fusion. Forskning om fusionsreaktorer syftar till att utveckla en miljömässigt och kommersiellt försvarbar energikälla med outtömlig tillgång till energi.

Kontakt: Per Brunsell

Greenhouse Labs

Forskningsinfrastrukturen erbjuder ett antal moderna laboratorier med den senaste specialutrustningen för företag som behöver avancerade instrument för att hantera kemikalier och kunna göra riskanalyser.

Kontakt: Matthew Fielden

Om Greenhouse Labs

Hammarby Sjöstadsverk

Forskningsinfrastrukturen är en plattform för utveckling och kunskapsutbyte av tekniker för vatten- och spillvattenhantering samt relaterad miljöteknologi, som är grunden för Sweden Water Innovation Centre (SWIC).

Kontakt: Vladimir Cvetkovic

Om Hammarby Sjöstadsverk

KTH Integrated Transport Research Lab (ITRL)

Forskningsinfrastrukturen erbjuder tillgång till olika laboratorier och plattformar, t.ex. Automated Vehicle Control Tower, Research Concept Vehicles och Smart Mobility Lab, som används för forskning om olika aspekter av transport och transportsektorn.

Kontakt: Anna Perneståhl

Om ITRL

KTH Laser Lab (interim forskningsinfrastruktur)

Forskningsinfrastrukturen består av välutrustade laboratorier där forskning om kvantelektronik, materialvetenskap och olika tvärvetenskapliga tillämpningar utförs.

Föreståndare: Valdas Pasiskevicius

Om KTH Laser Lab

Live-In Lab

Forskningsinfrastrukturen erbjuder en fullskalig testmiljö för framtidens bostäder och omfattar byggnader, installationer, boenden och en förvaltningsorganisation. Testbäddarna kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i system.

Kontakt: Jonas Anund Vogel

Om Live-In Lab

Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH Application Lab)

Forskningsinfrastrukturen drivs som ett samarbete mellan KTH och forskningsinstituten Fraunhofer och RISE. Vid PMH görs valideringar och förbättringar av teknik för tillverkning av drivlinor för tunga fordon vilket kan resultera i industriella tillämpningar.

Kontakt: Jannik Henser

Om PMH

Sollabbet

Forskningsinfrastrukturen erbjuder en solsimulator med högt flöde, som kan återskapa de bestrålningsförhållanden som påverkar komponenter och design av solkraftverk.

Kontakt: Björn Laumert

Om Sollabbet (Solar Facility Lab)

RTL - Rymdtekniklaboratorium

Forskningsinfrastrukturen har högklassiga laboratoriemiljöer för KTH:s rymdteknikforskning med avancerad utrustning, till exempel termisk vakuumkammare, vakuumtank, klimatkammare och humancentrifug. Den senare kan hyras av externa forskargrupper och företag.

Kontakt: Mark Pearce

Om RTL

XPRES

Forskningsinfrastrukturen och det strategiska forskningsområdet ”Excellence in Production Research” (XPRES) bidrar till världsledande forskning inom avancerad produktion och erbjuder forskningsinfrastruktur för digital tillverkning och visualisering. XPRES bygger på stark industriell samverkan.

Kontakt: Mauro Onori

Om XPRES

Innehållsansvarig:Marianne Loor
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-08-30