Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kunskapsplattform från KTH-forskare kan ge lösningar för Sveriges och Europas energiutmaningar

Publicerad 2022-09-05

Äntligen är en ny termin igång igen där vi kan mötas för att dela erfarenheter, kunskap och hitta nya samarbeten. Under hösten kommer KTH Energiplattformen märkas särskilt genom flera större evenemang. 

Skärmdump från Rapport med en forskare och en programledare.
Lina Bertling Tjernberg i SVT Rapport uppmuntrar politiken att samverka och ta till sig kunskap för att lösa utmaningar i elförsörjningen.

Intresset har aldrig varit större för energiområdet. Dagligen läser och lyssnar vi alla till nyheter om dagens energiutmaningar, och media har upprepade gånger under sommaren gjort plats för KTH-forskare inom energi .  

Energiplattformen vill bidra både med kunskap och lösningar på dagens utmaningar. Ett exempel på det är den populärvetenskapliga antologin Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget  som vi gett ut tillsammans med föreningen Vetenskap & Allmänhet. Nu planerar vi att addera ytterligare kapitel i fler ämnen – vill du bidra med din kunskap så hör av dig!

Samtidigt är vi en källa till den kunskap och de metoder som kan lösa dagens energiutmaningar på ett strategiskt och långsiktigt sätt. Att vi gör skillnad märks bland annat av platsen Sveriges energimaktlista  som presenterades under Dagens industris Energidag i Almedalen. För en plats på den mycket namnkunniga listan krävs bland annat inflytande över debatten och en påverkan på energisektorns utveckling och investeringar.

Bland alla de evenemang i Almedalen där plattformen deltog fanns Energistrategi-podden, här kan du lyssna på en intervju i efterhand

Under höstterminen arrangerar Energiplattformen två stora evenemang: KTH Energy Dialogue den 17 november , och Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem den 5 december . Det senare är både ett nätverksmöte och ett dialogsamtal som sätter fokus på energisektorns stora kompetensbehov i framtiden. 

Internationellt står sektorn inför en enorm tillväxt för att möta omställningen till ett uthålligt samhälle. Behovet av kompetens är skriande när vi skapar ett energioberoende Europa med fokus på hållbarhet. Vi behöver alla talanger för att lyckas och därför har vårt evenemang samarbete som fokus med målet att överbrygga broar och låta industri, myndigheter och akademi mötas.

Här hittar du programmet och även anmälan

Temat för KTHs Energiplattform i år är samverkan och internationalisering. Så är även temat för årets KTH Energy Dialogue. Här samlas forskare, studenter och personer från industri och samhälle för att dela kunskap och inspiration. 

Årets program är ännu i planering men vi kan avslöja en av våra huvudtalare: Tobias Krantz. Han utsågs i våras till ordförande för den europeiska högnivågruppen för en grön omställning, som ska svara på frågor som hur forskning och utveckling bidra till en grön omställning. 

I år sker KTH Energy Dialogue den 17 november, passa på att anmäla dig direkt

Under höstterminen fortsätter Energiplattformen att besöka KTH:s skolor. Här är målet att hitta nya former för samverkan mellan kollegor genom besöka forskningsmiljöer och ta del av andras forskning. Allt i linje med plattformens mål att skapa en öppen mötesplats och ett jämlikt forum dit alla känner sig välkomna – en miljö där vi tillsammans kan nå nya framsteg.

Första besöket görs vid KTH Live in Lab med målet att ta del av alla de spännande försök som görs i den unika testbädden, både av forskare vid KTH och företag. Efter varje skolbesök sprider vi kunskaperna genom artiklar i nyhetsbrevet. Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill att vi besöker din skola eller forskargrupp. 

Missa inte möjligheten att ansöka om finansiering till tvärvetenskapliga samarbeten inom energiforskning från Energiplattformen. Finansiering upp till 50 000 kronor per projekt ges under 2022.

Med vänlig hälsning,
Lina Bertling Tjernberg
Föreståndare för KTH:s Energiplattform