Till innehåll på sidan

Design and Management of Manufacturing Systems (DMMS)

DMMS är en strategisk och operativ plattform för utbildning och forskningsamverkan inom produktionsteknik såsom avancerad komponenttillverkning, verktygsmaskiner, metodik och digitalt stöd för produktion och drift, industriell mätning och montering.

Vilka är de stora omställningsutmaningarna för företagen i din/er bransch?

Andreas Archenti, föreståndare DMMS. Foto: KTH

– De senaste åren har medlemsföretagen ställts inför nya utmaningar som innebär ett ökat behov av interdisciplinärt kunskapsutbyte. En av de stora utmaningarna med den pågående transformeringen av industrin och samhälle mot mera hållbara lösningar är kompetensförsörjning. Vi måste gemensamt säkra upp att yrkesverksamma har rätt kompetens och kunskapar och att kommande generationer av ingenjörer har rätt kompetens inom området. En annan viktig utmaning är att industrin måste öka resursutnyttjande båda av data och produktionssystem, säger Andreas Archenti , professor och föreståndare för DMMS.

Vad gör DMMS för att stödja industrins omställning/transformation?

– DMMS har en viktig roll att inom KTH och i nära samverkan med industri och samhälle samordna aktiviteter inom verksamhetsområdet för att stärka och utveckla KTH:s utbildning av ingenjörer och forskare med en stark tillverkningstekniks profil. Uppdraget sker via tre områden med inriktning mot tillverkning av komplexa komponenter och system; stödjer grund-, vidare- och uppdragsutbildning, gemensamma tillämpade forskningsprojekt och kunskapsspridning och nätverkande genom forum, seminarier och konferenser.

Vad hoppas ni uppnå genom att samverka med Industriell Transformation-plattformen?

– Genom att öppna nya samarbetskanaler mellan forskare, lärare och ingenjörer kan parterna tillsammans hitta svar och lösningar på utmaningarna samt skapa en större kritisk massa som placerar KTH som ledare inom produktionstekniskforskning och utbildning i Sverige. Samtidigt hjälper detta medlemsföretagen att utveckla hållbar, avancerad och konkurrenskraftig produktion.

– Förhoppningen är också att verksamheten leder till ett ökat intresset för hållbar och avancerad produktionsteknik bland yngre personer så fler väljer industrirelaterade utbildningar.

Läs mer om DMMS