Till innehåll på sidan

Modelldriven dataanalys och datadrivna modeller

Foto: Istock

KTH Life Scienceplattformen anordnar en årlig sammankomst för KTH-forskare verksamma inom livsvetenskaperna. I år har vi bjudit in kollegor som använder både datadrivna beräkningsmodeller av biologiska system såväl som datadrivna högnivå-modeller. Målet är att belysa att beräknings-/matematisk modellering är avgörande för dra slutsatser om kausalitet i biologiska system och att modellerna bör utgöra en del av de pipelines som används för dataanalyser inom biologi.

Tid: Må 2022-11-28 kl 13.00 - 18.00

Plats: KTH Campus, Digital Futures, Osquars Backe 5, floor 2

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/66703978425 Passcode 27183

Språk: Engelska

Exportera till kalender