Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MedTechLabs ska utveckla banbrytande behandling och diagnos genom AI och bioelektronisk medicin

Kevin Smith, universitetslektor på KTH och forskare på SciLifeLab, kommer (tillsammans med Docenten och läkaren Johan Hartman, forskare på KI) leda det första programmet.
Publicerad 2020-01-29

Två nya forskningsprogram med inriktning mot AI och bioelektronisk medicin, för tillämpning på bröstcancer respektive inflammatorisk sjukdom, har antagits till MedTechLabs. Forskningen beräknas starta i januari 2020.

I juni 2019 öppnade MedTechLabs ansökningarna till ett andra forskningsområde inom centrumet. Den nytillträdda centrumföreståndaren Peta Sjölander säger att båda programmen lever väl upp till MedTechLabs inriktning:

– Forskningen vid centrumet ska kunna åstadkomma genombrott på sina respektive områden och ge resultat som kan komma sjuk- och hälsovården till nytta redan inom fem år. Programmen bygger därför på forskning som redan kommit långt.

AI och maskininlärning

Det ena programmet använder AI och maskininlärning för att radikalt öka träffsäkerheten inom bilddiagnostik av bröstcancer. Docenten och läkaren Johan Hartman, forskare på KI, och Kevin Smith, universitetslektor på KTH och forskare på SciLifeLab, kommer att leda detta program, vilket också involverar andra forskare från KI och KTH. Programmet kommer att använda avkodade data från samtliga patienter som diagnosticerats med bröstcancer genom mammografi i Stockholmsregionen mellan åren 2005 och 2019.

– Detta viktiga forskningsprogram är möjligt enbart genom Sveriges unika tillgång till omfattande och kvalitetssäkrade patientdata, säger Peta Sjölander.

Varje år dör omkring 1 500 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Allt fler fall upptäcks samtidigt som den relativa dödligheten i sjukdomen minskat. Peta Sjölander menar att forskningsprogrammet kommer att bidra till snabbare och bättre diagnosticering och därmed möjligheten att bota fler patienter och upptäcka cancer tidigare i sjukdomsförloppet.

Bioelektronisk medicin

Det andra programmet är inriktat på att kunna övervaka och stimulera den stora livsviktiga vagusnerven med korta elektriska pulsar, så kallad bioelektronisk medicin, i syfte att på ett riktat sätt behandla inflammatoriska sjukdomstillstånd. Programmet drivs av docent Peder Olofsson, forskare på KI och Henrik Hult, professor på KTH, tillsammans med ytterligare forskare från lärosätena. Programmet kommer också att anställa doktorander och forskare i början av sin karriär.

– Programmet är såvitt vi vet det första i Europa som implementerar bioelektronisk medicin kliniskt för behandling av inflammatorisk sjukdom i en patientnära miljö, säger Peta Sjölander.

Samleds av KTH och KI

Alla forskningsprogram som beviljas start vid MedTechLabs ska ledas både av en forskare från KTH och en från KI. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Karolinska Universitetssjukhusets nya forskningshus Bioclinicum i Solna, som har tillgång till avancerad medicinsk akutsjukvård, en nödvändighet när tekniker och behandling från forskningen ska tillämpas på patienter.

Båda programmen beräknas vara i gång i januari 2020.

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för patientnära forskning som ska bidra till utveckling av medicinteknik med betydelse för sjukvårdens stora utmaningar. Centrumet drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Pressmeddelande 2019-12-19

Följ MedTechLabs

MedTechLabs webbsida

twitter.com/MedTechLabs1

linkedin.com/company/medtechlabsstockholm

Kontakt

För mer information, kontakta:

Peta Sjölander, peta.sjolander@medtechlabs.se , 070-771 48 80