Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bostadsmarknad, tillväxt och hållbarhet

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminarieserie! Under rådande pandemi sker seminarierna digitalt.

Tid: To 2020-11-05 kl 15.00 - 16.00

Plats: Zoom (länk skickas ut efter registrering)

Medverkande: Cecilia Hermansson, Mats Wilhelmsson, Johan Schück och Mikael Malmaeus

Exportera till kalender

Att ekonomin utvecklas på ett hållbart sätt och att bostadsmarknaden fungerar är avgörande för många människor. Just dessa två områden omgärdas emellertid av allvarliga problem som politiken inte har lyckats lösa.

I boken Schücks ABC tar ekonomijournalisten och författaren Johan Schück upp ett stort antal ekonomiska begrepp och företeelser (ett begrepp per bokstav). Naturligtvis är Tillväxt och Bostad två av dessa, men även Hållbarhet finns med. Boken som helhet förklarar pedagogiskt hur samhällsekonomin fungerar.

Hållbarhet och fastigheter är också områden som ABE-skolan undervisar och forskar kring. I t ex projektet ”BNP bortom tillväxt” har KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet m.fl. arbetat med hållbar ekonomisk utveckling. I Bostad 2.0 forskar KTH kring bostadsmarknadens utveckling i samarbete med fastighetssektorn.

Vi bjuder därför in till ett seminarium som fokuserar på hur ekonomin och bostadsmarknaden kan utvecklas på ett hållbart sätt. Johan Schück kommer att inleda utifrån boken, och hans inspel kommenteras av docent Mikael Malmaeus, IVL, och Mats Wilhelmsson, professor i fastighetsekonomi. Cecilia Hermansson, forskare på KTH och tidigare chefekonom på Swedbank, leder seminariet. Både Mats och Cecilia är verksamma på Avdelningen för fastighetsekonomi och finans vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH.

Torsdagsseminariumsserien

Innehållsansvarig:Cecilia Olah
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-10-28