Till innehåll på sidan

Torsdagsseminariumsserien

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie! Under rådande pandemi sker seminarierna digitalt.

Höstens seminarier

Bostadsmarknad, tillväxt och hållbarhet

5 november kl. 15:00-16:00 - Cecilia Hermansson, Mats Wilhelmsson, Johan Schück och Mikael Malmaeus

Cecilia Hermansson, Johan Schück, Mats Wilhelmsson och Mikael Malmaeus

Anmälan till seminariet

Att ekonomin utvecklas på ett hållbart sätt och att bostadsmarknaden fungerar är avgörande för många människor. Just dessa två områden omgärdas emellertid av allvarliga problem som politiken inte har lyckats lösa.

I boken Schücks ABC tar ekonomijournalisten och författaren Johan Schück upp ett stort antal ekonomiska begrepp och företeelser (ett begrepp per bokstav). Naturligtvis är Tillväxt och Bostad två av dessa, men även Hållbarhet finns med. Boken som helhet förklarar pedagogiskt hur samhällsekonomin fungerar.

Hållbarhet och fastigheter är också områden som Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad undervisar och forskar kring. I t.ex. projektet ”BNP bortom tillväxt” har KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet m.fl. arbetat med hållbar ekonomisk utveckling. I Bostad 2.0 forskar KTH kring bostadsmarknadens utveckling i samarbete med fastighetssektorn.

Vi bjuder därför in till ett seminarium som fokuserar på hur ekonomin och bostadsmarknaden kan utvecklas på ett hållbart sätt. Johan Schück kommer att inleda utifrån boken, och hans inspel kommenteras av docent Mikael Malmaeus, IVL, och Mats Wilhelmsson, professor i fastighetsekonomi. Cecilia Hermansson, forskare på KTH och tidigare chefekonom på Swedbank, leder seminariet. Både Mats och Cecilia är verksamma på Avdelningen för fastighetsekonomi och finans vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH.

Managing Indoor Air Quality in Commercial and Public Buildings During the Covid-19 Pandemic

19 november kl. 15:00-16:00 - Ivo Martinac

Registration to the seminar

Ivo Martinac
Ivo Martinac

New evidence on SARS-CoV-2 (Covid-19) airborne transmission and general recognition of long-range aerosol-based transmission have developed recently. This has made ventilation measures the most important engineering controls in the infection control. While physical distancing is important to avoid close contact, the risk of an aerosol concentration and cross-infection from 1.5 m onward from an infected person can be reduced with adequate ventilation and effective air distribution solutions.

The REHVA Covid-19 Guidance Document makes 15 recommendations that can be applied in existing buildings at a relatively low cost to reduce the number of cross-infections indoors.

While there are many possibilities to improve ventilation solutions in the future, it is important to recognize that current technology and knowledge already allows the use of many rooms in buildings during a Covid-19 type of outbreak if ventilation meets existing standards and an adequate risk assessment is conducted. 

Welcome to register to this seminar presented by Professor Ivo Martinac

Tidigare föreläsningar:

  • 25 juni 2020 - David Nilsson - Vattenprov ska förvarna om pandemins andra våg
  • 11 juni 2020 - Erik Jenelius - Effekter av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm
  • 28 maj 2020 - Ann Legeby & Daniel Koch - Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?
  • 14 maj 2020 - Sasan Sadrizadeh - A research effort that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability
  • 5 mars 2020 - Sven-Erik Delsenius och Hans Ingvarsson, Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010
  • 6 februari 2020 - Yifang Ban, Vania Ceccato och Camilla Byström, institutionen för samhällsplanering och miljö
  • 5 december 2019 - Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson, institutionen för fastigheter och byggande
  • 7 november 2019 - Folke Björk och Ivo Martinac, institutionen för byggvetenskap

Mer information

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad . En torsdagseftermiddag i månaden presenteras utvald aktuell forskning eller verksamhet under ca 45 min följt av mingel. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla.

Talare och ämne för respektive tillfälle presenteras löpande.

Seminarieserien  är en del i skolans impactarbete.

Frågor? Kontakta event@abe.kth.se

Innehållsansvarig:Cecilia Olah
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-10-20