Till innehåll på sidan

Torsdagsseminariumsserien

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie!

2022-05-19 AI Safety Perception Patterns: Using multiple data sources to produce an AI safety perception map of Stockholm

Jonatan Abraham
Jonatan Abraham

Talare: Jonatan Abraham

Tid: 15.00 - 16.00

Sign up here to 2022-05-19

Seminariet ges på engelska.

What makes a city (un)safe? The project AI Safety Perception Patterns is a collaboration between KTH, MIT and the City of Stockholm, attempting to determine the role the urban environment plays in people’s perceived safety. Online survey data are combined with Street View-imagery analysis using AI to predict people’s safety perceptions in relation to the built environment of Stockholm City. This is compared with several urban security indicators (e.g., police records, victimization survey results) to produce a safety perception map, serving as a diagnostic of the safety conditions of Stockholm.

Jonatan Abraham is a doctoral student at the School of Architecture and the Built Environment and will present the current stage of the project, with a focus on the development of the security indicators.

Tidigare seminarier:

 • 21 april 2022 - Luigia Brandimarte - Mixing fluid mechanics with circus: an interdisciplinary pedagogical experiment
 • 31 mars 2022 - Catharina Gabrielsson och Eva Arnqvist - Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi
 • 20 januari 2022 - Agnieszka Zalejska Jonsson och Christina Gustafsson - Digitalisering inom fastighetsförvaltning
 • 25 november 2021 - Ania Öst - MASSA - Hur stenrester från stora infrastrukturprojekt kan bidra till en mer resilient huvudstad på vatten
 • 28 oktober 2021 - Raied Karoumi och John Leander - Sensorbaserad utvärdering av broars verkningssätt, tillstånd och skador
 • 14 oktober 2021 - Jacob Witzell och Karin Winter - Stöder dagens transportplanering en hållbar utveckling?
 • 27 maj 2021 - Anna Granath Hansson - Kommuners arbete mot hemlöshet
 • 22 april 2021 - Nicole Kringos - Digital Twin of the KTH infrastructure
 • 8 april 2021 - Cecilia Hermansson - Klimatpolitiska rådet: pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen
 • 11 mars 2021 - Vasily Sitnikov - Ice Formwork: Digital Fabrication, Complex Geometry and High Performance Concrete
 • 19 november 2020 - Ivo Martinac - Hantering av inomhusluftkvalitet i kommersiella och offentliga byggnader under Covid-19 pandemin
 • 5 november 2020 - Johan Schück, Mikael Malmaeus, Mats Wilhelmsson och Cecilia Hermansson - Bostadsmarknad, tillväxt och hållbarhet
 • 25 juni 2020 - David Nilsson - Vattenprov ska förvarna om pandemins andra våg
 • 11 juni 2020 - Erik Jenelius - Effekter av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm
 • 28 maj 2020 - Ann Legeby & Daniel Koch - Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?
 • 14 maj 2020 - Sasan Sadrizadeh - A research effort that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability
 • 5 mars 2020 - Sven-Erik Delsenius och Hans Ingvarsson, Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851 - 2010
 • 6 februari 2020 - Yifang Ban, Vania Ceccato och Camilla Byström - Samhällsplanering och miljö - ett urval av aktuella forskningsprojekt och aktiviteter
 • 5 december 2019 - Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson - Samverkan i infrastrukturprojekt - forskning och erfarenheter
 • 7 november 2019 - Folke Björk och Ivo Martinac - Byggnader ska vara bra för oss människor – vi talar om hållbara byggnader
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-04-21