Till innehåll på sidan

Torsdagsseminariumsserien

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie! Under rådande pandemi sker seminarierna digitalt.

Karin Winter
Karin Winter

2021-10-14 – Stöder dagens transportplanering en hållbar utveckling?

Talare: Jacob Witzell och Karin Winter

Tid: 15.00 - 16.00

Seminariet ges på svenska

Anmäl dig till Stöder dagens transportplanering en hållbar utveckling?

Jacob Witzell
Jacob Witzell

Samhällsplanering lyfts ofta fram som centralt för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle. Det är välkänt att dagens transport- och resmönster är problematiska utifrån såväl klimat- och miljöhänseende som sociala perspektiv. Utarbetandet av nästa nationella transportplan pågår just nu. Planen kommer att ha stor påverkan på framtidens resor och transporter.

På det här seminariet diskuteras hur väl rustad Trafikverkets planering är för att möta behov av genomgripande samhällsförändringar. Denna aktuella fråga diskuteras utifrån två nya doktorsavhandlingar skrivna av Jacob Witzell och Karin Winter vid Institutionen för samhällsplanering och miljö. Båda studierna berör Trafikverkets långsiktiga transportplanering och visar på brister i hur olika möjliga planeringsinriktningar och utvecklingsmöjligheter undersöks. En viktig fråga i sammanhanget är hur planeringen bättre skulle kunna öppna för bredare perspektiv på hållbar utveckling, tydliggöra konflikter och stödja politiska samtal om önskvärda framtider.

John Leander
John Leander

2021-10-28 Sensorbaserad utvärdering av broars verkningssätt, tillstånd och skador

Talare: Raied Karoumi och John Leander

Tid: 15.00 - 16.00

Seminariet ges på svenska

Anmäl dig till Sensorbaserad utvärdering av broars verkningssätt, tillstånd och skador

Raied Karoumi
Raied Karoumi

En hållbar förvaltning av transportinfrastruktur kräver nya metoder för bedömning av det fysiska tillståndet. Utdömda broar kan räddas med sensorer och intelligenta rutiner för utvärdering av lasteffekt och bärförmåga. Modern mätteknik och Sakernas Internet (IoT) erbjuder tekniska lösningar som gör det enkelt att mäta och att generera stora mängder data. Å andra sidan går det inte att mäta de kvalitativa mått som används för att beskriva en bros fysiska tillstånd som bärförmåga, återstående livslängd, säkerhet eller komfort.

Forskningen på KTH Brobyggnad är inriktad på utnyttjandet av sensorbaserad informationsinsamling för att skapa ett användbart beslutsunderlag för broförvaltaren. Det omfattar en kombination av mätteknik, datainsamling och – med fokus på – analys för beslutsstöd. Det senare omfattar rutiner för att hantera stora datamängder för att göra bedömningar av återstående livslängd och maskininlärning för att detektera tecken på avvikande beteende.

Under presentationen kommer såväl de teoretiska delarna av forskningen som praktiska exempel på instrumenterade broar visas. 

Ania Öst
Ania Öst

2021-11-25 MASSA - Hur stenrester från stora infrastrukturprojekt kan bidra till en mer resilient huvudstad på vatten

Talare: Ania Öst

Tid: 15.00 - 16.00

Mer information kommer efter sommaren.

Mer information

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad . En torsdagseftermiddag i månaden presenteras utvald aktuell forskning eller verksamhet under ca 45 min följt av mingel. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla.

Talare och ämne för respektive tillfälle presenteras löpande.

Seminarieserien  är en del i skolans impactarbete.

Frågor? Kontakta event@abe.kth.se

Tidigare seminarier:

 • 27 maj 2021 - Anna Granath Hansson - Kommuners arbete mot hemlöshet
 • 22 april 2021 - Nicole Kringos - Digital Twin of the KTH infrastructure
 • 8 april 2021 - Cecilia Hermansson - Klimatpolitiska rådet: pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen
 • 11 mars 2021 - Vasily Sitnikov - Ice Formwork: Digital Fabrication, Complex Geometry and High Performance Concrete
 • 19 november 2020 - Ivo Martinac - Hantering av inomhusluftkvalitet i kommersiella och offentliga byggnader under Covid-19 pandemin
 • 5 november 2020 - Johan Schück, Mikael Malmaeus, Mats Wilhelmsson och Cecilia Hermansson - Bostadsmarknad, tillväxt och hållbarhet
 • 25 juni 2020 - David Nilsson - Vattenprov ska förvarna om pandemins andra våg
 • 11 juni 2020 - Erik Jenelius - Effekter av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm
 • 28 maj 2020 - Ann Legeby & Daniel Koch - Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?
 • 14 maj 2020 - Sasan Sadrizadeh - A research effort that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability
 • 5 mars 2020 - Sven-Erik Delsenius och Hans Ingvarsson, Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010
 • 6 februari 2020 - Yifang Ban, Vania Ceccato och Camilla Byström, institutionen för samhällsplanering och miljö
 • 5 december 2019 - Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson, institutionen för fastigheter och byggande
 • 7 november 2019 - Folke Björk och Ivo Martinac, institutionen för byggvetenskap
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-07-02