Till innehåll på sidan

Torsdagsseminariumsserien

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie! Under rådande pandemi sker seminarierna digitalt.

Nicole Kringos
Nicole Kringos

Digital Twin of the KTH infrastructure

This seminar will be presented in English.

Speaker: Nicole Kringos

Date: 2021-04-22

Time: 3 PM-4 PM

Register to Digital Twin 2021-04-22

With the advent of smart transportation, infrastructure can no longer be seen as a static part of the solution, in which possible smart IT components are merely placed within the body or on the surface of the road. Nor can the road and its associated industry longer be operating as a separate part of the transport equation - we need more integrated road solutions.
Autonomous vehicles, dynamic charging of electrical vehicles and vehicle-to-infrastructure communication are a few good examples that all require a systemic solution in order to function sustainably. Integrated solutions constitute Cyber-Physical Systems (CPS) that promise to improve availability, safety, and efficiency while promoting and adopting sustainability as an innovation driver. The integration of more advanced technologies into the infrastructure requires up-front consideration of a number of aspects such as circularity (e.g. reuse, recycling), side effects and trustworthiness. To be able to move successfully forward from this traditional pavement engineering structure to the smart road which is improving society’s sustainability, we need to manage the change process.

In September 2020, Campus2030 started under Vinnova’s InfraSweden2030 Strategic Innovation Program. The project focusing on developing a Digital Twin of the KTH infrastructure with Augmented Reality experiences spread all over campus. The project is a collaboration between three KTH competence centres; iTRL, ICES and Road2Science.

Niki Kringos is Professor in Highway Engineering at School of Architecture and the Built Environment and the Director of the Road2Science competence centre that leads the project. In this seminar she will talk about the major challenges that the project is addressing, what its strategy is to addressing them and how you could get involved into the project.

Anna Granath Hansson
Anna Granath Hansson

Kommuners arbete mot hemlöshet

Talare: Anna Granath Hansson

Datum: 2021-05-27

Tid: 15:00-16:00

Anmäl dig till Kommuners arbete mot hemlöshet 2021-05-27

Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid varit svårtillgänglig för hushåll med lägre inkomster på grund av höga bostadspriser och ett bristande utbud av hyresrätter, framförallt i de lägre hyressegmenten. Behovet av åtkomliga hyresrätter har ökat också genom en omfattande invandring av hushåll med lägre inkomster. Hushåll med en begränsad ekonomi och också ofta andra svårigheter på bostadsmarknaden, såsom skulder, betalningsanmärkningar, bidragsberoende eller bristande boendereferenser, har i många kommuner fått allt svårare att lösa sina bostadsbehov utan stöd av socialtjänsten. Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle 2017 var 33 000 vuxna personer hemlösa.

Då ett ökande antal hushåll söker sig till socialtjänsten för att få hjälp med sin boendesituation utvecklar också kommunerna sitt arbete på området i olika riktningar. Anna Granath Hansson presenterar en studie av strategier för det boendesociala arbetet i sex svenska kommuner. Kopplingar görs till den generella bostadspolitiken, de nya begreppen strukturellt och socialt hemlösa samt den pågående bostadssociala utredningen.

Mer information

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad . En torsdagseftermiddag i månaden presenteras utvald aktuell forskning eller verksamhet under ca 45 min följt av mingel. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla.

Talare och ämne för respektive tillfälle presenteras löpande.

Seminarieserien  är en del i skolans impactarbete.

Frågor? Kontakta event@abe.kth.se

Tidigare seminarier:

 • 8 april 2021 - Cecilia Hermansson - Klimatpolitiska rådet: pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen
 • 11 mars 2021 - Vasily Sitnikov - Ice Formwork: Digital Fabrication, Complex Geometry and High Performance Concrete
 • 19 november 2020 - Ivo Martinac - Hantering av inomhusluftkvalitet i kommersiella och offentliga byggnader under Covid-19 pandemin
 • 5 november 2020 - Johan Schück, Mikael Malmaeus, Mats Wilhelmsson och Cecilia Hermansson - Bostadsmarknad, tillväxt och hållbarhet
 • 25 juni 2020 - David Nilsson - Vattenprov ska förvarna om pandemins andra våg
 • 11 juni 2020 - Erik Jenelius - Effekter av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm
 • 28 maj 2020 - Ann Legeby & Daniel Koch - Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?
 • 14 maj 2020 - Sasan Sadrizadeh - A research effort that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability
 • 5 mars 2020 - Sven-Erik Delsenius och Hans Ingvarsson, Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010
 • 6 februari 2020 - Yifang Ban, Vania Ceccato och Camilla Byström, institutionen för samhällsplanering och miljö
 • 5 december 2019 - Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson, institutionen för fastigheter och byggande
 • 7 november 2019 - Folke Björk och Ivo Martinac, institutionen för byggvetenskap
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-04-09