Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 8

 • Algsopor ska bli mat och kosmetika i cirkulärt EU-projekt

  Varje år produceras stora mängder makro- och mikroalger i världen, men avfallet från produktionen tas inte tillvara. Ett nytt EU-projekt som leds från KTH ska hitta sätt att skapa nya produkter av avfallet.

 • Strömningsforskning för energisnål framtid

  Shervin Bagheri forskar om hur strömmande vätskor och gaser samverkar med ytor och material. Nu får han finansiering från ERC Consolidator Grants 2023 för att studera så kallade självsmörjande ytor. Syftet är att öka energieffektiviteten inom en rad områden.

 • Nytt Horizon Europe-projekt ska minska utsläppen från jordbrukssektorn

  Forskare vid institutionen för kemiteknik på KTH samarbetar med andra europeiska partners för att utveckla och implementera tekniker som kraftigt ska kunna reducera utsläppen av metan och lustgas från jordbrukssektorn. Projektet ‛REPAIR’ beviljades nyligen finansiering av EU-kommissionen inom ramprogrammet Horizon Europe.

 • Två forskare från KTH får ERC Consolidator Grants

  Den ena ska studera hjärnans synapsers inre värld, den andra ska studera komplexa kvantsystem. Av de totalt 327 forskare som får bidrag i Europeiska forskningsrådets utlysning ERC Consolidator Grants 2020 går två bidrag till forskare från KTH: Ilaria Testa, forskare inom biofysik och Jens Bardarson, forskare inom kondenserade materiens teori.

 • De utses till Wallenberg Academy Fellows

  Nu står det klart att KTH-forskarna Sara Zahedi och Marina Petrova utses till Wallenberg Academy Fellows 2019. Anslagen sträcker sig över fem år och är tänkt att stötta respektive forskare att kunna fördjupa sig inom sitt forskningsområde under en längre period.

 • KTH bygger sensornätverk som ska kunna varna för jordbävningar

  Allvarliga jordskalv ska kunna förutses i framtiden – det är målet för det europeiska forskningsprojektet ArtEmis som leds av KTH. – Genom att kombinera flera mätvärden samtidigt hoppas vi att forskningen om jordbävningar kan ta ett stort kliv framåt, säger forskningsledare Ayse Ataç Nyberg, KTH-professor i fysik.

 • KTH-projekt utvecklar nästa generations bioraffinaderier

  Forskare från bland annat KTH och Lunds universitet ska utveckla ett integrerat bioalkoholraffinaderi för tillverkning av industriellt viktiga kemikalier (IIC) och energibärare från svensk biomassa.

 • Nytt projekt kring digitala lösningar för återvinning inom tillverkningsindustrin

  Ett fyraårigt forskningsprojekt med KTH och partner från nio länder startade i januari 2023. Projektet fokuserar på utveckling av en plattform för livscykelinformation och digitala lösningar för värdeåtervinning, baserade på toppmodern teknik.