Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 6

 • Hård strid för samhällsnyttig forskning

  Den förväntade samhällsnyttan har avgörande betydelse när forskningsrådet Formas delar ut anslag. Anna Ledin, förra huvudsekreteraren, tonade ned vikten av forskarnas meriter när Formas gjorde om bedömningssystemet för några år sedan. – Men jag har fått mycket smäll på skallen under resans gång, säger Anna Ledin, numera chef på KTH:s nya miljöinstitution.

 • Forskare undersöker framtid utan tillväxt

  Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Vad skulle det innebära för vår livskvalitet och för vår välfärd? Det är frågor som ställs i ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt om framtiden som leds av KTH. Forskningsrådet Formas delar i dagarna ut 22,8 miljoner till projektet.

 • Kolhydrater framtidens miljömaterial

  Vattenrening, sårbehandling och hjärtkirurgi är några områden där avancerade kolhydratmaterial kan komma till användning. Konsortiet CarboMat satsar stort på förnybara material som en av KTH:s starka forskningsmiljöer.

 • Storslam för forskning inom skog och biomassa

  KTH:s forskning inom skogsråvaror och biomassa håller hög nivå. Inte mindre än 8 av de 21 forskningsprojekt som beviljats anslag av Formas bedrivs av KTH-forskare. Av de 85 miljoner kronor som delas ut går nästan hälften till KTH:s forskning inom området.

 • Sustainable use of Baltic Sea natural resources based on ecological engineering

  A project working with a system analysis of all stages from harvest of algae in the Baltic Sea to biogas production have been iniated in co-operation with the municipality of Trelleborg in Southern Sweden. The project are dealing with the ecological, social and technological aspects in the production chain. Comparisons with other biomasses such as reed and blue mussels are also studied in the project. The project started during the summer of 2009 and will continue until 2011.

 • Nationell finansiering

  På denna sida finns information om KTH:s vanligaste svenska finansiärer, hur du går tillväga för att söka medel och när du måste kontakta Research Support Office.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22