Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Kurser för externa doktorander

  Avdelningen för filosofi ger kurser i vetenskapsteori och vetenskaplig metod samt i etik för externa doktorander. Länkarna nedan leder till mer information.

 • Forskarutbildning med järnvägsinrikting

  På KTH kan man fortsätta sina akademiska studier genom att forska inom ett projekt på någon av våra forskningsavdelningar. Detta leder till att vi får fram ny kunskap som kan användas för att utveckla järnvägen ytterligare. Dessa studier leder antingen till en licentiatsexamen efter ca två års forskning eller till en doktorsexamen efter fyra års forskning.

 • Selected reading materials for RTC workshops

  Below are PDF files with reading material for some of the workshops in the RTC. Please note that not all reading material will be made available in this way, but that students are responsible for finding most reading material on their own. To find out if the material you are interested is included here just look for the name of the workshop leader in the list below.

 • Advancing Theory and Method in the Environmental Humanities

  A researcher training course (RTC) for PhD students and postdocs who work in the field of Environmental Humanities. The course will be held at The Sigtuna Foundation outside Stockholm 14-19 October 2011.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22