Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Miljoner till KTH för forskning inom transportinfrastruktur

    Nu står det klart att KTH får ansvaret för att koordinera det strategiska innovationsprogrammet Infrasweden2030. Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem strategiska innovationsprogram där Infrasweden2030 alltså är ett av dessa. Detta är det första innovationsprogrammet i Vinnovas strategiska satsning som KTH koordinerar.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22