Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Forskning avgörande för att klimatmål ska hålla

    Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling på jorden åtminstone sex direkt kopplade till klimatet. För att målen ska bli verklighet krävs insatser på alla nivåer - såväl vid toppmöten som i människors vardag. – Forskningen har en mycket viktig roll att spela här, som en av de få opolitiserade arenorna som finns kvar, säger Måns Nilsson, forskningschef på Stockholm Environment Institute, SEI, och adjungerad professor på KTH.

  • Billigare batterier ger elbilen bättre konkurrenskraft

    Ett samarbete mellan forskare på KTH och Stockholm Environment Institute (SEI) visar att elbilar kan komma att konkurrera ekonomiskt med bensindrivna fordon tidigare än vad experter hittills trott. Kostnaden för elbilsbatterier har nämligen sjunkit betydligt snabbare under det senaste årtiondet än vad analytiker förutspått.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22