Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 9

 • KTH kopplar grepp om Arktis

  Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria på KTH får 7 miljoner kronor från Mistra för att forska om Arktis framtid.

 • Flygets gräddfil måste ses över

  När en av Sveriges mest uppmärksammade transportforskare nu lägger fram sin doktorsavhandling är det ett omfattande resultat som redovisas. Bland annat framgår det att bättre fordonsteknik och nya bränslen inte räcker för att uppnå klimatmålen, att bilresandet behöver minska med 30 procent och att flygtrafiken går om biltrafiken inom 10 år när det gäller utsläpp av växthusgaser.

 • Dina sopor driver min tv

  KTH beslutade 2008 att skapa fem strategiska forskningsplattformar. Energiplattformen är en av dessa fem, och de har nu tagit fram sju filmer som förklarar vad de egentligen pysslar med om dagarna.

 • Byggandets utsläpp ökar

  I en färsk rapport producerad av forskare från KTH redovisas hur ett antal miljöparametrar har utvecklats mellan 1993 och 2007 för bygg- och fastighetssektorn. Den visar bland annat att utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader.

 • Miljöforskning blev världsberömd konst

  Är det miljövänligare att läsa en magasinstidning på läsplatta än på papper? Frågan har inget enkelt svar men utreds vidare i Mohammad Ahmadi Achachloueis kommande avhandling. Några av resultaten har redan presenterats på en konferens – i form av ett av förra seklets mest kända konstverk.

 • Nationell infrastrukturplan ger ökad miljöpåverkan

  Dagens transportplanering ligger i konflikt med transportpolitiska mål och leder till ökad miljöpåverkan. Därmed bidrar de inte till en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Det är några av slutsatserna i en studie av KTH-forskarna Göran Finnveden och Jonas Åkerman och som presenteras på en internationell konferens i Linköping imorgon, den 10 maj.

 • Största miljösatsningen i KTH:s historia

  Flera nya tunga tillsättningar, bland annat en vicerektor för hållbar utveckling och ny miljöchef. Och så en budget på 8 miljoner kronor. Nu ska KTH blir en spelare att räkna med när det gäller miljöfrågor.

 • Så får du in hållbarhet i undervisningen

 • Succé för KTH:s miljöklassificering

  KTH har tidigare varit ansvarigt för ett stort projekt med många forskare och företag som utvecklat ett miljöklassningssystem för byggnader. Klassningssystemet, som heter Miljöbyggnad, gör nu succé när byggjätten NCC precis bestämt sig för att tillämpa det på alla sina nya byggnationer. Dessutom används det så väl på Nya Karolinska som den nya fotbollsarenan vid Globen.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22