Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Ny KTH-professor leder forskning om tillämpad stadsbyggnad

    Forskaren Ann Legeby har anställts som professor i det för KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. KTH:s forskning i tillämpad stadsbyggnad blir den första stora satsningen i ämnet i Sverige. Birthe & Per Arwidssons stiftelse finansierar den nya professuren med en donation.

  • Bakterier synliggörs i luften på sjukhus

    Nu använder KTH-forskare VR (Virtual Reality) för att göra bakterier synliga i luften. – Vi visualiserar inomhusluftens partikelrörelser och föroreningar i operationssalar genom så kallade superdatorsimuleringar, berättar Parastoo Sadeghian, medarbetare i VisBac-projektet på KTH.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22