Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Policy för hållbar utveckling för KTH

    KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling och aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, forskning, samverkan och genom att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten samt verka för socialt ansvarstagande.

  • KTH:s policy för publicering

    KTH verkar för att forskningen ska synliggöras i största möjliga utsträckning för både det internationella vetenskapssamfundet och för samhället i stort. Sedan 2011 finns därför en policy för vetenskaplig publiceringrektorsbeslut.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22