Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • KTH:s policy för publicering

    KTH verkar för att forskningen ska synliggöras i största möjliga utsträckning för både det internationella vetenskapssamfundet och för samhället i stort. Sedan 2011 finns därför en policy för vetenskaplig publiceringrektorsbeslut.

  • Sök litteratur till din avhandling eller nästa publikation

    Välkommen till en workshop där du lär dig göra strukturerade sökningar i databaser för din avhandling eller ditt forskningsprojekt.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22