Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Solcellsforskare kliver ut ur skuggan

    Forskare vid bland annat KTH får ta emot Ingemar Croon Award för deras arbete med kommersialisering av forskningsnära produkter för morgondagens solcellsteknik. Priset går till företaget Dyenamo AB i vilket forskarna är verksamma och underlättar för företaget att de första stegen mot kommersiell expansion i större skala.

  • Sex ton batterier i bostadshus på KTH

    Ett större gäng batterier har installerats i ett forskningsprojekt i KTH Live-In Lab där KTH, Northvolt och Einar Mattsson forskar tillsammans och bland annat testar lagring av överskottsel från solceller. En av många problem som forskarna ska arbeta med är att vår elkonsumtion varierar både över årstiderna och från timme till timme.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22