Till innehåll på sidan

Sex ton batterier i bostadshus på KTH

Truck lastar ur stora batterier ur en trailer
Här lastas batterierna av inför installation hos KTH Live-In Lab. Foto: Einar Mattsson.

NYHET

Publicerad 2022-09-08

Ett större gäng batterier har installerats i ett forskningsprojekt i KTH Live-In Lab där KTH, Northvolt och Einar Mattsson forskar tillsammans och bland annat testar lagring av överskottsel från solceller. En av många problem som forskarna ska arbeta med är att vår elkonsumtion varierar både över årstiderna och från timme till timme.

Samhällets elförbrukning kommer att bli allt högre, något inte minst klimatomställningen bidrar till. Samtidigt är behovet stort av en förutsägbar elproduktion, vilket inte alltid är fallet med sol- och vindkraft. Det är här energilager kommer in i bilden då de kan hjälpa till med lastbalansering i elnätet. Studentboendet och forskningslabbet KTH Live-In Lab har precis installerat batterier motsvarande 186 kWh, och inom kort kommer 180 kWh till. Satsningen kommer bjuda på spännande forskning.

– Vi ska forska om den optimala balansen mellan solceller, elanvändning, batterilager och elpriser. Dessutom ska vi demonstrera den, det är därför vi har batterier på plats, säger Monika Topel Capriles, forskare vid avdelningen Kraft- och värmeteknologi på KTH.

porträttfoto Monika Topel Capriles
Monika Topel Capriles, forskare vid avdelningen Kraft- och värmeteknologi på KTH. Foto: Privat

Batterier maximerar uttaget av solel

Den finns en rad utmaningar kopplade till detta. Bland dem nämner Monika Topel Capriles att människans elanvändning varierar per årstid och timme. Energin från solen är gratis om solceller finns monterade, men den kan komma vid fel timme eller fel årstid. Där kan batterier användas för att maximera uttaget av solelen.

– Batteriet skulle också kunna ladda från elnätet när solen inte skiner och priset är lågt, och antingen lagra och sälja eller använda vid tillfällen då priset är högt. Det blir en ganska dynamisk optimeringssituation. Vilka beslut är bäst? Mest lönsamma? Bättre för miljön?

Den största i sitt slag

Hon tillägger att hon och de andra forskarna också ska titta närmare på olika affärsmodeller, inte bara de som har med energianvändning att göra. Ett är exempel är deltagande i flexibilitetsmarknader som SthlmFlex.

Enligt Jonas Anund Vogel som är föreståndare KTH Live-In Lab är batteriinstallationen den största i sitt slag i ett flerbostadshus i Sverige.

– En utökning av vår testinfrastruktur med batterier öppnar upp ett stort antal nya forskningsmöjligheter, från algoritmer och affärsmodeller till beteende och brand- samt riskfrågor. Extra intressant med detta batteri och placeringen i ett flerbostadshus är just kopplingen teknik-människa, där man kan undersöka olika sätt att med teknikens hjälp möjliggöra ett mer hållbart beteende, säger Jonas Anund Vogel.

Text: Peter Ardell

Faktaruta

  • I forskningsprojektet, som går under namnet "Nyckelfärdiga lösningar med solceller och energilagring", ingår förutom KTH även fastighetsägaren Einar Mattsson och batteritillverkaren Northvolt. Det är de senare som bidrar med batterier, men också en industridoktorand. Projektets budget uppgår till 9,7 miljoner kronor för tiden Januari 2021 till december 2024.
  • Batterierna står i ett specialbyggt teknikrum som är strålningsskyddat, brandsäkrat och med extra kyla för att hålla rätt arbetstemperatur.