Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Stockholmsstudenter får smaka på verkligheten

    Nu ska studenter vid Stockholms fyra lärosäten få möjligheten att sätta tänderna i riktigt kluriga och komplexa samhällsproblem. Detta sker genom samarbetet Openlab, ett initiativ som så väl KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Södertörns högskola som Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står bakom. Konstnärliga uttrycksformer blir ett verktyg för att lyckas.

  • Stockholm växer, grönområdena krymper

    Under de senaste två decennierna har Sveriges huvudstad expanderat i ett rasande tempo, och tillväxten fortsätter. Med en beräknad befolkningsökning om elva procent mellan 2015 och 2020 är Stockholm nu den snabbast växande huvudstaden i Europa. Den bebyggda marken i Stockholms län har under 2005 till 2015 ökat med 15 procent vilket motsvarar 116 kvadratkilometer. Parallellt med detta har stadens grönområden krympt. Det visar forskning från KTH som bygger på satellitdata.

  • De skapar smittprognoser

    Just nu arbetar tre forskare vid KTH med att skapa en datormodell för att simulera sambandet mellan spridningen av det nya coronaviruset och stockholmarnas resvanor. Syftet är att epidemiologer ska få en viktig pusselbit de tidigare saknat, och därmed bättre kunna förutspå hur både covid-19 och andra framtida sjukdomar sprider sig i större städer.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22