Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Storsatsning på skogsforskning ska ge batterier och medicinteknik

    Idag lanseras den nationella plattformen Treesearch för nya material från skogen. Inom ramen för detta samarbete, där KTH är en av de drivande parterna, ska materialforskning bedrivas baserat på det skogen har att erbjuda. Deltagarna hoppas att arbetet ska lägga grunden till framtidens biobaserade innovationer som nya typer av batterier, fönsterglas och medicinska implantat samt ge ny kompetens till den biobaserade ekonomin.

  • Plattform för världsledande forskning kring skogsmaterial invigd

    Med den nya forskningsplattformen Treesearch skapas en ny världsledande miljö för forskning inom skogsbaserade material. KTH och Treesearch lanserade satsningen den 31 maj genom att arrangera seminariet ”Forskning och samverkan kring framtidens material från skogen”. På plats var Kungen, som varit engagerad i skapandet av Treesearch.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22