Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Algbonde med potential att förändra världen

    Fredrika Gullfot är KTH-forskaren som blev algbonde. Nu har hon - som en av tolv -blivit utnämnd till innovatör med potential att förändra världen av amerikanska tidskriften Wired.

  • Algodling lönsamt i Sverige

    Storskaliga odlingar av alger till havs har förutsättningar att bli en ny industri i Sverige – en industri som samtidigt skapar miljönytta. Beräkningar från forskare vid bland annat KTH visar att kostnaderna för en odling är åtta miljoner kronor över tio år, medan intäkterna under samma period uppskattas till långt över det dubbla.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22