Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

 • ”Ingen trovärdighet med pappersmuggar”

  Om KTH ska få trovärdighet i miljöfrågan måste man leva som man lär. Eller snarare som man forskar. Det menar Energiplattformens ansvariga som valt en helt igenom ekologiskt profil på konferensen Energy Dialogue. Nu utmanar de alla andra konferensanordnare på KTH att göra samma sak – fast ännu bättre.

 • Ett lyft för kårens avfallssortering

  Två blivande miljöingenjörer har moderniserat kårhusets sophantering. Numer sorteras allt avfall som studenterna lämnar efter sig.

 • Ökad återvinning avgörande för hållbar framtid

  I en tid när våra samhällen – och själva naturen – hotas av klimatförändringar, verkar det rimligt att fråga sig: Har återvinning fortfarande någon betydelse? Två svenska forskare menar att det har det.

 • Nå miljömålet 2050 med förbränningsförbud

  För att nå EU:s miljömål måste Sverige minska mängden koldioxidutsläpp från 50 miljoner ton till nära noll fram till 2050. Aktuell forskning från KTH visar att det finns en potential på hela sex miljoner tons minskning enbart genom sophantering. Det betyder dock tuffare styrmedel, till exempel strängare krav på återvinning, förbud mot förbränning av återvinningsbart avfall och viktbaserad avfallstaxa.

 • Avfallshantering på KTH

  Här finner du information om avfallshantering på KTH Campus. Avfallsrummen har olika kapacitet och möjligheter till källsortering. Kartan visar vilka fraktioner som är möjliga i respektive avfallsrum. (Kartan under revidering) Hantering av farligt avfall(inkl. kemiskt och biologiskt), se vänstermenyn. Övriga KTH Campusområden, kontakta infrastrukturansvarig eller kemikalieansvarig på respektive skola.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22