Till innehåll på sidan

Industriell ekonomi, civilingenjör 300 hp

Med en civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi kan du kombinera djup kunskap inom ett teknikområde med avancerade kunskaper i ekonomi och management. Därmed är du utbildad för att arbeta med teknikbaserad affärsutveckling, inom både etablerade och framväxande industrier. Du har breda internationella karriärmöjligheter och typiska arbetsuppgifter för en civilingenjör från Industriell ekonomi är projektledare, affärs- och produktutvecklare, analytiker eller entreprenör.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 19%
Fysik 4%
Programmering 4%
Industriell ekonomi 32%
Valbar kurs eller inriktning 32%
Projekt/Examensarbete 9%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Industriell ekonomi 300 hp

Ämnet industriell ekonomi handlar om att kombinera teoretiska och praktiska kunskaper i ledning av innovation, produktion och marknadsföring. Den naturliga utgångspunkten för både utbildning och forskning är därför olika typer av teknik intensiva verksamheter och dessas värde-skapande processer.

Utmärkande för kurserna i industriell ekonomi är att de behandlar frågor där teknisk och ekonomisk kompetens behövs för att lösa problem ur ett industriellt perspektiv. Denna utbildning betonar integrationen av teknik, ekonomi och management samt förmågan att kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. Därför läser du kurser inom industriell ekonomi/management och teknik/naturvetenskap parallellt under hela utbildningen.

Under årskurs två väljer du en teknikinriktning med specialisering inom energiteknik, datateknik, produktframtagning eller tillämpad matematik. Dessutom kommer du också läsa programspecifika kurser som lägger stor vikt vid samspelet mellan teknisk problemlösning och ekonomiskt sammanhang. Under utbildningen har du stor möjlighet att använda de valfria poängen till att profilera dig ytterligare inom de områden som intresserar dig. Du har mycket goda möjligheter till utbytesstudier genom KTH:s samarbeten med universitet runt om i världen. Under utbildningen ska alla genomföra två examensarbeten, dels ett på grundnivå i årskurs tre och dels ett på avancerad nivå i årskurs fem.

Årskursbeskrivning år 1-3 och specialiseringar år 4-5

Jobb och framtid

Som civilingenjör inom Industriell ekonomi har du många intressanta karriärmöjligheter. Ditt arbete kommer med all sannolikhet inriktas på teknikbaserad affärsutveckling inom både etablerade och framväxande industrier. I centrum står då utveckling och organisering av effektiv industriell verksamhet, lönsamma teknikbaserade affärer samt hur man skapar förutsättningar för innovation, utveckling och tillväxt. Genom att kombinera djup teknisk kunskap med avancerade ekonomikunskaper har du förutsättningar att lösa komplexa problem utifrån flera olika perspektiv.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar ​​​​​​​

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.