Till innehåll på sidan

Centrala globala mål, Medicinsk teknik

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Medicinsk teknik 180 hp kommer du fokusera på globala hållbarhetsmålen Hälsa och välbefinnande, Hållbar konsumtion och produktion och Fredliga och inkluderande samhällen.

Hållbarhetsmål

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för Medicinsk teknik 180 hp är:

Mål 3: Hälsa och välbefinnande.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig hur den mänskliga kroppen fungerar under normalt och sjukligt tillstånd och vilka tekniker som finns för att förebygga, diagnostisera och bota olika sjukdomar. Du kommer att läsa kurser som behandlar ekonomiska och sociala aspekter på teknik och etiska frågor kring teknik och sjukvård.

Du läser bland annat kurser i anatomi/fysiologi, ekonomi och entreprenörskap, ergonomi och hållbar utveckling. Du lär dig att kommunicera med medicinsk personal för att se tekniken ur deras perspektiv. Du kommer att delta i projektarbete med avsikt att konstruera teknik med fokus på både tekniska, medicinska, ekonomiska och sociala aspekter.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba med all teknik som påverkar eller påverkas av människokroppen. Du kommer kunna utveckla vårdtekniken där den används på sjukhusen eller där den tillverkas i industrin. Du kan arbeta med att utveckla sjukvården i u-länder och att se till att vården organiseras på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-05-18