Till innehåll på sidan

Centrala globala mål, Fastighet och finans

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Fastighet och finans 180 hp kommer du fokusera på globala hållbarhetsmålen Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

Hållbarhetsmål

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för Fastighet och finans 180 hp är:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig om den finansiella sektorns roll i samhällsbyggandet. Du lär dig hur den finansiella sektorn tillsammans med bygg- och fastighetssektorerna långsiktigt kan bygga ett hållbart samhälle. Du läser bland annat kurser i samhällsbyggnadsprocessen, samhällsbyggnadsekonomi och management.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba inom exempelvis banker, försäkringsbolag, bostadsfinansieringsinstitut och fastighetsbolag.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-05-18