Till innehåll på sidan

Centrala globala mål, Elektroteknik

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Elektroteknik 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

Hållbarhetsmål på grundnivå

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Elektroteknik 300 hp de första tre åren är:

Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 9: Hållbar industri och infrastruktur.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Kunskaper under utbildningen

Du kommer att lära dig grunderna i elektroteknik och läser kurser om utveckling av förnyelsebar energiproduktion och elektroteknikens roll i samhället. Under projektkurser och examensarbeten är hållbarhet ett viktigt tema.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer att kunna jobba inom företag som arbetar med till exempel förnyelsebar elkraft eller med miljövänligare transportmedel så som elektriska bilar, bussar och lastbilar. Med kunskaper inom sensorer och databehandling kommer du kunna bidra till energieffektiva och hållbara städer och samhällen.

Fördjupning inom hållbarhet på avancerad nivå

Efter de första tre åren väljer du ett masterprogram som ger dig en fördjupning inom det område du tycker är mest intressant. Oavsett vilket masterprogram du väljer kommer du få specialiserade kunskaper inom hållbarhet inom detta område.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-05-18