Till innehåll på sidan

Centrala globala mål, Industriell ekonomi

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Industriell ekonomi 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Hållbarhetsmål på grundnivå

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Industriell ekonomi 300 hp de första tre åren är:

Mål 5: Jämställdhet.
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig att använda dina kunskaper inom teknik och ekonomi för att lösa komplexa problem inom hållbar utveckling. Du lär dig att skapa hållbar ekonomisk tillväxt som är ett av de absolut bästa sätten att öka jämställdhet, social mångfald samt anständiga livs- och arbetsvillkor för invånarna i världens olika länder.

Du läser bland annat kurser i industriell ekonomi, projektledning, teknisk och industriell förändring. Tillsammans med djupa ämneskunskaper inom ett teknikområde kommer du kunna värdera teknikens möjligheter och begränsningar i olika ekonomiska och sociala sammanhang. I slutet av utbildningen läser du integrativa projektkurser som fokuserar verkliga problem i industri och näringsliv där hållbarhet alltid är centralt.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba med frågor som kräver både teknisk och ekonomisk förståelse som att utveckla nya affärer, leda projekt eller effektivisera produktionen i teknikintensiva verksamheter. Du kommer kunna jobba med att värdera och bedöma ekonomiska, sociala och mijömässiga konsekvenser av nya tekniska system och lösningar.

Fördjupning inom hållbarhet på avancerad nivå

Under andra året väljer du en inriktning för utbildningen där du kommer få specialiserade kunskaper inom hållbarhet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-05-18