Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Så vill KTH-forskare lösa bostadsbristen

  Ruska om bostadsmarknaden för att få igång fler flyttkedjor. Bygg mer standardiserat utan att tumma på kvaliteten. Bryt segregationen genom en större mångfald av bostäder. Det föreslår forskare vid KTH för att komma till rätta med den skriande bostadsbristen.

 • Minskad segregation viktig del av hållbar stadsutveckling

  KTH har tillsammans med tre partner fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionala strukturfond för att skapa hållbar stadsutveckling med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Forskningsprojektet heter Grön BoStad Stockholm och kommer dessutom att bidra till en regional koldioxidsnål ekonomi samt verka för en minskad segregation. Genom att parterna bidrar med motsvarande summa kommer drygt 60 miljoner att satsas under en treårsperiod.

 • Alla ska med i hållbar byggprocess

  Enligt siffror från Boverket står Sverige inför utmaningen att fördubbla antalet bostäder till år 2025. Denna utmaning ska bland annat hanteras genom forskningsprojektet Decode vid KTH, ett projekt som precis fått ett forskningsanslag om 17,5 miljoner av Vinnova. Syftet är att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande och effektiv stadsbyggnadsprocess.

 • Ska öppna upp bostadsmarknaden för alla

  Nu startar forskningsprogrammet Bostad 2.0. Satsningen innebär att ett helhetsgrepp kopplas runt bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden. Dessa har valt ut i nära samverkan med branschens aktörer, och Bostad 2.0 kommer att resultera i ett antal forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22