Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Brott påverkar bostadspriserna

    Nu är det vetenskapligt bevisat. Brott och rädsla för brott påverkar prislappen på din bostad negativt. KTH-forskare har studerat förhållandet och kan bland annat se att prisfallet blir högre i den norra delen av Stockholms kommun jämfört med den södra.

  • Digitalt verktyg hjälper bostadsrättsföreningar att spara energi

    En del bostadsrättsföreningar är bättre på energieffektivisering än andra. Med hjälp av ett digitalt verktyg kan genomförda åtgärder och dess effekter åskådliggöras. På så vis kan bostadsrättsföreningar lära av varandra.

  • De placerar Stockholms invånare på kartan

    Hur ska städer bli mer jämlika, välmående och resurseffektiva? Nu har KTH-forskare i samarbete med bland andra Gapminder, Södertörnskommunerna, Region Stockholm och White Arkitekter skapat verktyget Södertörnsanalysen. Med detta nya sätt att visualisera Stockholm och dess innevånare skapas ett diskussionsunderlag som krattar manegen för förändring och svaret på frågan ovan.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22