Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Byggandets utsläpp ökar

    I en färsk rapport producerad av forskare från KTH redovisas hur ett antal miljöparametrar har utvecklats mellan 1993 och 2007 för bygg- och fastighetssektorn. Den visar bland annat att utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader.

  • Träforskare fick prestigefyllt pris

  • Växthus i stan ett framtidsscenario

    På Berga naturbruksgymnasium i Västerhaninge ska KTH bygga upp en miljö med växthus och odlingslaboratorier. Syftet är att forskare, skolklasser och allmänheten kan hitta inspiration till att göra världen mer hållbar. I förlängningen kan projektet innebära att vi kommer att få se växthus på så väl hustak, balkonger som innergårdar mitt i stan.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22