Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 9

 • De ska minska belastningsskadorna

  Ett verktyg för riskbedömning och hantering av belastningsskador, det är vad universitetslektorn och ergonomiforskaren Linda Rose samt doktoranden Carl Lind på KTH utvecklat. Målsättningen med verktyget är att minska belastningsskador och därigenom även den mångmiljonnota som belastningsskador åsamkar samhället och företagen varje år i form av sjukskrivningar men också bristande kvalitet. Undersökningar visar nämligen att kostnaden för belastningsskador motsvarar cirka två procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

 • Tänk efter med kroppen

  Hur kan vi utforma tekniken för att få bukt med det alltmer utbredda stillasittandet – på jobbet och fritiden? Helena Tobiasson vill att framtidens ingenjörer tänker efter med kroppen.

 • Ny röntgenteknik minskar stråldosen med 40 procent

  Kraftigt sänkta stråldoser för både patient och läkare, mindre hälsovådlig kontrastvätska samt bilder med avsevärt mycket bättre detaljrikedom än de från traditionell röntgen. Det är några av fördelarna med tekniken som en KTH-forskare och ett antal examensarbetare utvecklat.

 • Många brister i lokalvårdarnas arbetsmiljö

  Trånga utrymmen, tunga städmaskiner, golvbrunnar som saknas och svårforcerade trösklar. Det är bara några av alla de faktorer som försvårar lokalvårdarnas arbete. Arbetsmiljön för den yrkesgrupp som vårdar andra KTH-anställdas arbetsmiljö har många brister.

 • Nintendo Wii hjälper Alzheimerspatienter

  Helena Tobiasson är KTH-forskaren som är tidigt ute med att utforska rörelsestyrda spels funktion för personer med diagnosen Alzheimers sjukdom. Kombination Nintendo Wii och demenspatienter är inte bara en historia som bjuder på ökad rörlighet och fler glada skatt på olika äldreboenden. Det ger också en större förståelse för vardagen med Alzheimers och är en fullträff när det gäller att krossa förutfattade meningar.

 • När t-shirten avslöjar att du är stressad

  Efter nästan ett decennium av minskade arbetsorsakade besvär skjuter nu siffrorna i höjden. Det handlar om allt från fysiska smärtor i olika kroppsdelar till psykiska problem som stress, sömnsvårigheter och depression. Tursamt nog jobbar KTH-forskare med att minska riskerna för arbetsskador och sjukskrivningar, detta genom kläder som kan utvärdera både din arbetsmiljö och hur den påverkar dig.

 • Nu ska kroppen få sitt på jobbet

  Enligt nya rön från australiensiska forskare är stillasittande en hälsofara. Det räcker inte bara att gå på gymmet och träna några gånger i veckan. Bristen på rörelse i vardagen gör att en person som motionerar då och då inte nödvändigtvis betraktas som fysiskt aktiv. Detta är något som KTH-forskare nu aktivt försöker göra någonting åt genom att förändra vår allt för simpla kontorsvardag.

 • Här är 2000-talets nya arbetsskador

  På den internationella konferensen Ergonomics for sustainability and growth kommer morgondagens arbetsmiljöproblem och arbetsskador att avhandlas. På agendan står många tuffa frågeställningar, bland andra "Hur hantera stress i den digitala arbetsmiljön?" samt "Hur ofta behöver man vila om man har ett fysiskt tungt arbete?".

 • Så vass är din kniv

  Hur mycket kostar det att skära? Vilken påverkan har knivens skärpa på styckaren, precisionen och kvalitén. Hur vass är en kniv? Detta är frågor som forskare på KTH ska finna svaren på.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22