Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 6

 • De lär studenter skriva ex-jobb

  Alltfler studenter visar brister i sina språkliga färdigheter. Prövningen kommer när de ska skriva uppsatser och examensarbeten. För det krävs särskild kunskap och teknik. Nu finns hjälpen nära till hands: KTH:s nyöppnade språkverkstad.

 • Högre utbildningskvalitet efter omprövning

  Flera av KTH:s tidigare ifrågasatta utbildningar har godkänts i vårens uppföljande granskning från UKÄ, Universitetskanslerämbetet. Senast i raden är masterutbildningen i informations- och kommunikationsteknik.

 • Utvärdering skapar förtroendeklyfta

  Utvärderingsmodellen som används för att betygsätta landets ingenjörsutbildningar riskerar att skapa en förtroendeklyfta. Kvalitetsaspekter som lärarna själva anser vara viktigast får knappt någon uppmärksamhet alls. Det hävdar pedagogikforskaren Ola Svärd som studerat en av modellens hörnstenar – examensarbetet – i en ny avhandling.

 • KTH:s och Scanias samarbete stärker svensk industris konkurrenskraft

  Nu satsar KTH och Scania på ökat utbyte mellan akademi och industri. Ett fördjupat samarbete stärker KTH:s forskning och utbildning liksom Scanias framtida kompetensförsörjning.

 • Bröt med traditionerna och blev årets lärare

  Han bröt tvärt med traditionerna. När Jesús Azpeitia Seron tog över kandidatexamen på Arkitektur lät han studenterna själva välja vilka byggnader de skulle rita. De tackade för valfriheten och presterade bättre än någonsin. Om några veckor tar Jesús emot priset som Årets lärare på KTH.

 • Exjobb i KTH Exjobbportal

  KTH Exjobbportal är en tjänst för förmedling av studentuppdrag under studietiden. Här har du som företag/organisation möjlighet att hitta ny kompetens och du som student möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22